Cover
RAPPORT

Vernieuwing accountantscontrole gemeenten

Gemeenterekening: naar een accountantscontrole 'op maat'

Raadsleden hebben recht op een goed beeld van de cijfers in begroting en jaarrekening. Ook mogen de cijfers niet ter discussie staan, een eerste klas accountantscontrole is dus nodig. Maar een gemeente is geen beursgenoteerde onderneming: dat vraagt om een accountantscontrole 'op maat'.

Met dit uitgangspunt deed een breed samengestelde werkgroep onder leiding van Staf Depla (wethouder Eindhoven) onderzoek naar de accountantscontrole van de gemeenterekening. 

Zeven adviezen

Het onderzoeksrapport bevat zeven adviezen, de werkgroep roept gemeenten (VNG), accountants (NBA) en het Rijk (BZK en Financiën) op om hiermee aan de slag te gaan. Het gaat onder meer om:

  • Het ontwikkelen van een handreiking tot versterking van het gemeentelijk opdrachtgeverschap.
  • De invoering van een eigen rapportage van het college over de financiële rechtmatigheid.
  • Meer aandacht in de accountantsopleiding voor de eigenheid van gemeenten.
  • Het opstellen van een specifieke interpretatie voor decentrale overheden van  de accountantscontrole-standaarden.
  • Het waarborgen van het  toezicht op de accountantscontrole van de gemeenterekening, hierbij heeft de eventuele invoering van een status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB) echter geen toegevoegde waarde. 

Vernieuwing financiële functie

Het onderzoeksrapport komt voort uit een van de in 2014 opgesteld adviezen over de vernieuwing van de gemeentelijke financiële verslaggeving en controle. Het ministerie van BZK publiceerde gisteren een brochure met een eerste uitwerking van de andere adviezen.

Als de adviezen leiden tot wijziging van regelgeving (bijvoorbeeld een aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording) zal dit via de gebruikelijke consultatiewijze door het Rijk worden voorgelegd. 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.