Cover
RAPPORT

Solidariteitsmonitor

De 0-meting september 2017

Verzekeraars gebruiken data om risico’s van verzekerden in te kunnen schatten. Hiervoor komen steeds meer (grote) databases beschikbaar en worden steeds meer Big Data analyses toegepast, aldus ook DNB1. Dit zou er in theorie toe kunnen leiden dat de premie steeds verder wordt gedifferentieerd, tot een punt waarop bepaalde consumenten onverzekerbaar worden, doordat ze niet meer worden geaccepteerd of doordat ze een te hoge premie moeten betalen. Met de solidariteitsmonitor brengt het Verbond deze mogelijke ontwikkeling in beeld. Met behulp van door een externe partij gedefinieerde maatmensen en de premies die zij moeten betalen bij diverse verzekeraars voor een aantal soorten verzekeringen, analyseren we hoe de spreiding in de premie zich ontwikkelt en in hoeverre consumenten verzekerbaar blijven.

In deze 0-meting van de solidariteitsmonitor kunnen we de uitkomsten nog niet vergelijken met de uitkomsten van eerdere jaren, zodat we nog geen conclusies kunnen trekken over de ontwikkeling van de spreiding en verzekerbaarheid. Wel kunnen we de producten onderling vergelijken en de huidige situatie beoordelen. Daarbij zien we dat bij de meeste schadeverzekeringen alle maatmensen verzekerbaar zijn. De premiedifferentiatie vindt vooral plaats op basis van objectkenmerken en minder op basis van persoonskenmerken. Bij overlijdensrisicoverzekeringen zien we dat hoe ouder men is, hoe hoger de premie wordt.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.