Cover
RAPPORT

Fraudeurs gevangen in facts en figures

Mannen vaker verzekeringsfraudeur dan vrouwen

Leden van het Verbond van Verzekeraars (hierna: het Verbond) registreren onrechtmatig handelen tegenover de verzekeraar, personeel of klanten. Dat doen zij op grond van de Gedragscode Verzekeraars. Het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) maakt het voor verzekeraars mogelijk gegevens van personen en bedrijven, die onrechtmatig hebben gehandeld in relatie tot hun verzekeraar, vast te leggen en met elkaar te delen. Bij het merendeel van deze registraties is de reden (een poging tot) oplichting van de verzekeraar. In algemene zin spreken we dan van ‘verzekeringsfraude’. De definitie die binnen de branche voor verzekeringsfraude wordt gebruikt, is als volgt:

Het opzettelijk misleiden van een verzekeraar bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, -prestatie of dienstverlening te krijgen.

Verzekeringsfraudeurs komen voor in alle soorten en maten. Zij frauderen met alle denkbare verzekeringsproducten. Het kan gaan om een opportunistische debutant op het verkeerde pad maar ook om een doorgewinterde misdadiger die, geregeld in georganiseerd verband, de verzekeraar probeert op te lichten. Een gelegenheidsfraudeur probeert een keer iets meer terug te krijgen dan hij echt aan schade heeft geleden terwijl de professionele fraudeur probeert door grootschalige oplichting snel rijk te worden of andere criminele activiteiten te financieren. Of het nu een amateuristisch vervalste nota is of een opzetaanrijding met ernstig letsel, het zijn misdrijven waartegen verzekeraars maatregelen nemen.

Ongeacht achtergrond of motief van de fraudeur zijn verzekeraars actief in het onderzoeken van (mogelijk) onrechtmatig gedrag met verzekeringen. Uit de gegevens van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond blijkt dat de Verbondsleden in 2014 gezamenlijk iedere dag meer dan 55 onderzoeken naar incidenten uitvoeren. Dagelijks zijn daarbij 21 fraudeurs gesnapt en is 270.000,00 euro bespaard.

Het grote aantal incidentonderzoeken en bewezen fraudezaken geeft aan hoe belangrijk het voor verzekeraars is bezig te zijn met fraudepreventie en -detectie. Vanuit het uitgangspunt dat crimineel gedrag niet mag lonen, blijven verzekeraars strijd voeren tegen malafide klanten, kwaadwillende relaties en criminele derden. Voor een succesvolle strijd tegen criminaliteit is signalering en herkenbaarheid van afwijkende zaken van groot belang. Het verzamelen en duiden van relevante informatie is daarvoor cruciaal.

Door informatie uit verschillende bronnen bijeen te brengen, is een scherper beeld te vormen van risico’s met betrekking tot verzekeringsfraude. Om aan te geven hoe belangrijk het verzamelen van uiteenlopende informatie is, heeft de expertgroep Kennis & Analyse Fraude van het Verbond claiminformatie in combinatie met registraties uit het Externe waarschuwingssysteem geanalyseerd. Met deze dataset is een rudimentair beeld gevormd van de verzekeringsfraudeur en de producten waarmee hij het liefst fraudeert.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.