Cover
RAPPORT

Verzekerden in beeld 2017

Zorgthermometer

Verzekerdenmobiliteit 2016-2017
Per 1 januari 2017 is 6,4% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat komt neer op bijna 1,1 miljoen verzekerden die zijn geswitcht, een stijging met ongeveer 0,1 procentpunt ten opzichte van 2016. De vorig jaar geconstateerde daling van het aantal polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen zet in 2017 door. Het aantal zorgverzekeraars neemt met 1 af en komt uit op 24.

Ontwikkeling marktaandelen
Het marktaandeel van de vier grote concerns als geheel is sinds 2006 afgenomen met 2,7 procentpunt. In 2017 zijn 15 miljoen Nederlanders bij een van deze vier concerns verzekerd. Van de grote concerns is ten opzichte van 2006 alleen het marktaandeel van CZ gegroeid. De meeste kleinere concerns zien hun marktaandeel over de afgelopen jaren toenemen.

Keuzes rondom premie
De gemiddelde nominale premie stijgt per 2017 met 7,2% naar € 1.353,- per jaar en komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet. De naturapolis is veruit favoriet. De vorig jaar ingezette daling van het percentage verzekerden met een collectieve zorgverzekering stabiliseert in 2017.

Keuzes rondom eigen risico
In 2017 neemt het percentage verzekerden met een (hoog) vrijwillig eigen risico opnieuw iets toe. Iets minder dan de helft van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt het eigen risico vol. Van de verzekerden met een maximaal eigen risico maakt ruim 8% dit volledig vol. De groep verzekerden die het eigen risico net niet vol maakt, is relatief klein.

Aanvullende verzekeringen
Terwijl het aandeel verzekerden met een aanvullende verzekering jarenlang gestaag daalde, ligt dit percentage de laatste jaren rond de 84%. In 2015 werd er, net als het voorgaande jaar, ongeveer 3,7 miljard euro aan zorgkosten via de aanvullende verzekeringen vergoed. De afgelopen jaren blijft de gemiddeld betaalde jaarpremie redelijk stabiel rond € 310,- per jaar.

Overstapgedrag chronische patiënten
Het overstappercentage ligt bij drie grote groepen chronische patiënten lager dan het landelijk gemiddelde. Binnen de hogere leeftijdsklassen zijn er echter nauwelijks verschillen. Op jongere leeftijd stappen diabetespatiënten minder vaak over dan mensen met CVRM of COPD/astma. Verschillen in leeftijd lijken over het algemeen meer bepalend voor de hoogte van het overstapcijfer dan het hebben van een van deze drie chronische aandoeningen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.