Cover
RAPPORT

Inzicht in het overstapseizoen

Verzekerden in beeld 2018

Per 1 januari 2018 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Ten opzichte van vorig jaar is dit een afname van 0,2%. iptiQ is als nieuwe zorgverzekeraar toegetreden tot de zorgverzekeringsmarkt. Het aantal zorgverzekeraars blijft echter hetzelfde, 24, doordat er ook een zorgverzekeraar verdwenen is. Verzekerden kunnen in 2018 kiezen uit 55 polissen, 3 minder dan vorig jaar. Hiermee zet de dalende trend in het aantal zorgpolissen door.

Verzekerden kunnen jaarlijks van zorgverzekeraar wisselen. Opzeggen is volgens de Zorgverzekeringswet mogelijk tot en met 31 december, waarna de verzekerde tot 1 februari de tijd heeft om zich aan te melden bij een andere zorgverzekeraar. Jaarlijks bepaalt Vektis na deze overstapperiode het overstapcijfer. Dit jaar
zijn 1,1 miljoen verzekerden (6,2%) van zorgverzekeraar veranderd. Ten opzichte van vorig jaar zijn ongeveer
19 duizend verzekerden minder overgestapt, het overstappercentage lag toen op 6,4.

We bepalen het overstapcijfer door vast te stellen hoeveel verzekerden veranderen van zorgverzekeraar. Per 2018 treedt een nieuwe zorgverzekeraar toe tot de zorgverzekeringsmarkt: iptiQ. iptiQ neemt de labels Promovendum, National Academic en Besured over van VGZ. Verzekerden die bij deze labels verzekerd blijven, zien we niet als overstappers. Ook verzekerden die van verzekeraar veranderen als gevolg van een overgang van een collectief contract, nemen we niet mee als overstappers. Wanneer we de verzekerden die collectief van verzekeraar veranderen wel tot overstappers rekenen, dan komt het overstappercentage op 6,7.

Als we het overstappercentage bepalen op basis van verandering van concern, dan ligt het op 5,5. Voor het vaststellen van het overstapcijfer op concernniveau hebben we dezelfde uitgangspunten gebruikt als voor het de nitief overstapcijfer.

Tijdens het overstapseizoen verandert de populatiegrootte van de zorgverzekeraars. Om de relatieve groei van de risicodragers weer te geven, hebben we in guur 1.2 alle mutaties meegenomen. Stad Holland is met 15,8% de zorgverzekeraar met de grootste relatieve groei. Daarna volgen Eno, Anderzorg en Zorg en Zekerheid met groeipercentages rond de 9. De top 5 risicodragers met de grootste groei hebben gemeen dat ze hun premies verlaagd of onveranderd hebben gelaten.

iptiQ is nieuw op de markt en heeft daarom geen groeipercentage. De verzekeraars met de grootste relatieve populatiekrimp zijn FBTO, Delta Lloyd en VGZ.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.