Cover
RAPPORT

Rationeel gedrag aan het einde van een bull markt

Winternummer van VBA Journaal

Voor u ligt het winternummer van het VBA Journaal met als thema “Rationeel gedrag aan het einde van een bull markt”.

De beleggingsmarkten hebben na de nanciële crisis enorme koersstijgingen meegemaakt. Zo steeg de Dow Jones aandelen­ index na de crisis met een spectaculaire 200%. De groei van de AEX­index was al even onstuimig en ging in 2018 zelfs meerdere keren door de grens van 550 punten heen. De vastrentende waar­ den deden ook een stevige duit in het zakje, met dank aan een historische rentedaling en extreem lage kredietopslagen. Een groeiend aantal beleggers vreest inmiddels het moment waarbij de markten weer de nitief gaan keren. De AEX­index kwam begin december 2018 voor het eerst in bijna 2 jaar onder de 500 punten grens uit. Is dit een voorproefje van wat we mogen verwachten in de komende tijd? En hoe houdt men in dat geval het hoofd koel en de voeten warm?

De eerste inhoudelijke bijdrage in dit winternummer is afkomstig van Ruben Cox en Peter de Goeij. Zij staan stil bij de vraag hoe rationeel niet­professionele beleggers eigenlijk zijn. Een actuele vraag nu nanciële markten in 2018 een hoogtepunt lijken te bereiken. Gebleken is dat beleggingsbeslissingen nogal eens worden gebaseerd op advertenties. Beleggers blijken daarbij kennelijk gevoelig te zijn voor de wijze waarop informatie in de advertenties aan hen wordt gepresenteerd.

Michael Cook, Edward Hoyle, Matthew Sargaison, Dan Taylor en Otto van Hemert onderzoeken een aantal strategieën die tijdens crisisperiodes de nodige bescherming kunnen bieden. Denk hierbij aan beleggen in goud, staatsobligaties, aandelenopties of krediet­ beschermingsportefeuilles. Qua kosten en betrouwbaarheid scoren deze strategieën echter niet altijd even goed, vandaar dat ook wordt gekeken naar meer geavanceerde, dynamische bescher­ mingsstrategieën.

Dirk Broeders, Jacob Dankert, Roel Mehlkopf en Mark Mink evalueren de e ecten van recente regulering op de stabiliteit van de Europese bankensector. Hun analyse op basis van markt­ indicatoren laat ziet dat er tekenen zijn dat de homogeniteit van de sector is toegenomen, wat mogelijk duidt op een toegenomen systeemrisico.
Nander de Vette en Rianne Luijendijk presenteren hun onderzoek naar de voorspellende waarde van de volatiliteit van de

Amerikaanse aandelenmarkt en concluderen dat alhoewel de ingeprijsde volatiliteit onder het historisch gemiddelde ligt, de risicoaversie van beleggers wel degelijk is toegenomen en zij momenteel rekening houden met koersdalingen.

Pim van Diepen en Stefan Lundbergh richten onze aandacht op het dynamische en grillige karakter van de financiële markten. Hierdoor is het niet mogelijk om de marktontwikkelingen exact te voorspellen. Wel kunnen we lering trekken uit patronen die zich steeds herhalen, zoals conjunctuurgolven en de vorming van financiële zeepbellen. De auteurs geven ook een aantal praktische richtlijnen om goed voorbereid te zijn op de volgende financiële storm.

Ook het winternummer bevat weer een tweetal prikkelende columns. Bert Bakker staat stil bij massa­psychologische dynamiek in de beleggingswereld, terwijl Tjemme van der Meer het in zijn column niet onder stoelen of banken steekt dat de huidige bull­market weinig positief uitwerkt voor de pensioensector. Jaap Koelewijn sprak met Pete Chiappinelli van Grantham Mayo Van Otterloo & Co. over de visie van de charismatische Jeremy Grantham. Jeremy Grantham waarschuwde begin 2018 al voor het einde van de bull markt.


De centrale vraag in de scriptie van Michael Langendoen is welke factorportefeuilles het beste in staat zijn een overrendement te realiseren ten opzichte van de verplichtingen. Een samenvatting van deze scriptie vindt u op p. 41.

Het winternummer wordt ten slotte afgesloten met een boek­ beschrijving door Floris Oliemans. Het boek ‘Capital Returns: Investing through the capital cycle’ is een verzameling van beleggingsbrieven geschreven door Marathon Asset Management. De bespreking vat voor ons samen hoe toekomstige rendementen beïnvloed worden door de beschikbaarheid van kapitaal, geïllustreerd aan een mooi voorbeeld van de windmolen industrie.

De redactie van het VBA Journaal wenst u een rationeel, maar vooral ook een mooi en verrassend 2018 toe!

Namens de redactie,

David van Bragt Manon Hosemann Ivo Kuiper

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.