Cover
RAPPORT

Beleggen om het rendement

VBA Journaal

Voor u ligt het voorjaarsnummer van het VBA Journaal. Dit keer heeft de redactie als thema gekozen “Beleggen om het rendement”. In de huidige lagerenteomgeving wordt het door veel beleggers moeilijker en moeilijker gevonden om assetklassen te vinden die acceptabele (verwachte) rendementen leveren. We zijn daarom op zoek gegaan naar bijdragen die zich richten op beleggingsrendementen en manieren om die te genereren. Uiteindelijk is er vanuit verschillende invalshoeken gereageerd, en hebben we een Journaal samengesteld met weer een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Als het om rendement gaat, dan heeft men het vaak over alfa. Dit concept is uitgediept door Ralph Sandelowsky in zijn bijdrage over alfagenere- rende strategieën. Duurzaamheid, complexiteit en implementatie binnen de futuresmarkt komen alle aan bod. Sven Smeets, Bram Bikker en Edzard Potgieser belichten de mogelijkheden die beleggingen in private markten in dit kader zouden kunnen bieden aan beleggers.

Beleggen gaat natuurlijk niet om alleen het rendement, maar uiteindelijk meer om de afweging tussen rendement en het te lopen risico. Martin van der Schans past beide concepten toe en legt uit hoe beleggers kunnen komen tot een ‘near-optimal’ portefeuilleconstructie. Na het behalen van goede (of minder goede) resultaten, is het tijd om deze te communiceren aan stakeholders, zoals deelnemers in een pensioenfonds. Corné Reniers gaat daarom in op het concept ethisch verantwoorde rapportage.

Traditioneel is er ook weer een interview. Dit keer hebben we Roland Kleverlaan geïnterviewd over crowdfunding. Hoewel crowdfunding nog altijd in de relatieve kinderschoenen staat, wordt het door vooral particulieren gezien als een mogelijkheid om extra rendement te behalen bovenop de lage spaarrente. Heeft het huidige systeem voldoende waarborgen ingebouwd om de risico’s op deze markt beheersbaar te houden?

De VBA-scriptiesamenvatting is ditmaal op een andere wijze ingevuld. Job van Horen,
Paul Jansen, Rob Schippers en Frank Vinke hebben zich binnen de module ‘Macro-economie en nanciële markten’ gestort op de casus geopolitieke risico’s. De geopolitieke risico index stond in 2017 het hoogst sinds 2003, en dit kan beleggers nerveus maken. De auteurs trekken op basis van een (literatuur)analyse de conclusie dat geogra sche spreiding en een ruime allocatie naar aandelen manieren zijn om om te gaan met dit type risico’s in een beleggingsportefeuille.

Ten slotte gaat de boekbespreking dit keer over ‘Het onbegrepen Europa’. Bert Bakker betoogt in zijn boek dat er veel meer aan de hand is dan een con ict tussen Noord- en Zuid-Europa. Er gaapt een diepe kloof tussen de wijze waarop de economie en de daarbij behorende instituties zijn ingericht. In zijn boek zoekt hij daarvoor een verklaring.

Al met al is het weer een lezenswaardige editie geworden van het VBA Journaal. We wensen u veel leesplezier!

Namens de redactie

Dirk Gerritsen Jaap Koelewijn

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.