Cover
RAPPORT

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

De focus op zekerheid

TNO en CBS presenteren op donderdag 6 februari 2020 de vijfde editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA-V). In deze publicatie worden de oorzaken en gevolgen van diverse vormen van (on)zekerheid op de arbeidsmarkt in kaart gebracht. DNA-V laat zien dat de baan- en werkzekerheid de laatste jaren is toegenomen. Er zijn minder werkenden werkloos geworden. Desondanks voelen met name flexwerkers en zzp’ers zich onzeker over hun werk.

Het aantal mensen dat van werkgever en/of beroep is gewisseld is het hoogst in tien jaar. Bovendien is er voor het eerst in lange tijd een toename van het aandeel werkenden met een vaste arbeidsrelatie. Toch voelen veel werkenden zich onzeker over hun werk en inkomen, met name flexwerkers en zzp’ers. Zij hebben verschillende strategieën om hun zekerheden te vergroten.

MULTI-JOBBING

Eén strategie is het combineren van verschillende banen: multi-jobbing. In Nederland hebben 539 duizend werknemers meer dan één betaalde baan (7,4 procent van de beroepsbevolking). DNA-V laat zien dat multi-jobbing inderdaad een effectieve manier is om meer werkzekerheid te verkrijgen. Werkenden met verschillende banen hebben meer werkzekerheid dan werkenden met één baan. Maar hun inkomenszekerheid blijkt geringer. Het inkomen van multi-jobbers ligt vaker onder de armoedegrens dan dat van werknemers met één baan.

INFORMEEL LEREN

Het stimuleren van informeel leren op de werkvloer is een andere strategie om de zekerheid van, met name laagopgeleide, flexwerkers op werk en inkomen te vergroten. Informeel leren sluit goed aan op de leerbehoefte van laagopgeleiden en kost uitzendorganisaties relatief weinig inspanning en geld. Maar het stimuleren van informeel leren wordt door de praktijk niet vanzelf opgepakt. Dit komt met name door het ontbreken van kennis over informeel leren bij uitzendorganisaties en doordat het lastig is om opgedane vaardigheden van flexwerkers formeel erkend te krijgen binnen het huidige onderwijsbeleid.

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt is een publicatie van TNO en CBS met bijdragen van onderzoekers van AIAS (Universiteit van Amsterdam), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), ROA (Universiteit Maastricht), SEO Economisch Onderzoek, Start Foundation, Tilburg

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.