Cover
RAPPORT

Uitgangspunten goede medezeggenschap

Hoe geeft u op een goede wijze invulling aan medezeggenschap?

Uitgangspunten goede medezeggenschap Voor bestuurder, leden OR, leden Raad van Commissarissen, leden Raad van Toezicht In Nederland is medezeggenschap een vast onderdeel van de dagelijkse praktijk in talloze bedrijven en organisaties. Op diverse wijzen zijn medewerkers betrokken en hebben zij invloed op hun werk en de gang van zaken in de onderneming.

Organisaties hebben de behoefte om medezeggenschap aan te laten sluiten bij de praktijk van de eigen situatie. De WOR biedt bedrijven en organisaties de ruimte om medezeggenschap binnen de organisatie een eigen accent te geven. Medezeggenschap in Nederland laat dan ook een divers beeld zien. Goede medezeggenschap is in het belang van uw onderneming of organisatie, en in het belang van de mensen die daar werken. Het is dus belangrijk dat medezeggenschap op een goede wijze invulling krijgt. Om u daarbij te helpen, heeft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de Sociaal-Economische Raad (SER) elf uitgangspunten voor goede medezeggenschap op een rij gezet. De CBM bestaat uit onafhankelijke leden en vertegenwoordigers van werknemersorganisaties (FNV, CNV, VCP) en werkgeversorganisaties (VNO-NCW, AWVN, MKB-Nederland, LTO en VSO). Deze elf uitgangspunten, voorzien van een toelichting en praktijkvoorbeelden, zijn gebaseerd op de ervaringen van leden van ondernemingsraden, werkgevers en medezeggenschapsexpert. De onderliggende gedachte is dat goede medezeggenschap kwaliteit heeft, effectief is en op de belangen ziet van iedereen werkzaam in de arbeidsorganisatie. Het medezeggenschapsorgaan (doorgaans de OR) is daarbij representatief samengesteld. Verder zijn, naast primair de bestuurder en het medezeggenschapsorgaan, ook de achterban en de interne toezichthouder betrokken, zoals de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Vanuit deze gedachte hebben de samenstellers gezocht naar universele uitgangspunten, die u kunt beschouwen als breed gedragen algemene opvatting over goede medezeggenschap. De lijst is niet uitputtend. Het ene uitgangspunt spreekt u misschien meer aan dan een ander. Dat kan te maken hebben met uw persoonlijke situatie, zoals de arbeids- en overlegverhoudingen in uw onderneming of uw persoonlijke overtuigingen. Dit betekent niet dat het ene uitgangspunt beter is dan het andere. Ze zijn vooral bedoeld om u te inspireren bij de invulling van medezeggenschap in uw onderneming of organisatie. En onthoud: de WOR biedt ruimte tot maatwerk!

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.