Cover
RAPPORT

Effecten van technologisering op de arbeidsmarkt

Verrijking of uitholling?

Een van de aanbevelingen van de SER in zijn verkennend advies Mens en technologie: samen aan het werk (2016) is om de effecten van technologisering op de arbeidsmarkt te monitoren. De reden hiervoor is het bestaan van onzekerheden ten aanzien van de toekomst van de arbeidsmarkt en de organisatie van arbeid. Op welke manier zal technologie gaan uitpakken in de banen van werkenden: zal het tot een verrijking of uitholling van taken en functies gaan leiden? Zullen de technologische ontwikkelingen gaan leiden tot meer of minder werkgelegenheid en wie zal daar het meest van merken? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de gevraagde competenties van werkenden? (zie ook tabel 4 in paragraaf 5).

Deze notitie schetst een beeld van de effecten van technologisering op de arbeidsmarkt, met een focus op de gevolgen voor de aard en de kwaliteit van het werk, de omvang van de werkgelegenheid en de verdeling hiervan. Deze indeling ligt ook ten grondslag aan het adviesMens en technologie.

Paragraaf 2 gaat in op het macro-beeld, waar de meeste studies zich toe beperken. De gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt verschillen echter per sector, hetgeen geïllustreerd wordt aan de hand van twee ‘sectoren’. Paragraaf 3 gaat in op de gevolgen voor de zorg. Paragraaf 4 bespreekt de arbeidsmarktgevolgen van een andere transitie op de arbeidsmarkt, de energietransitie, die bovendien sterk samenhangt met technologische ontwikkelingen. Paragraaf 5 bevat een conclusie: wat levert de inventarisatie aan nieuwe inzichten op en wat weten we nog niet?

De bijlage bij deze notitie bevat een inventarisatie van in 2017 en 2018 verschenen studies en monitors, steeds met een korte beschrijving van de inhoud en een link naar de publicatie.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.