Cover
RAPPORT

De kracht van het overleg

Uitleg over de Nederlandse overlegeconomie

Nederland is een land van overleg en samenwerking. In een land waar geen enkele groepering de absolute meerderheid heeft, is het namelijk noodzaak met andere groepen de dialoog te zoeken. Onze overlegcultuur is terug te vinden in alle lagen van de Nederlandse samenleving.

Ook op sociaal-economisch gebied kent Nederland een overlegtraditie. We spreken dan ook wel van de overlegeconomie. De overlegeconomie kent verschillende vormen en is op vele niveaus te vinden. In zijn meest basale vorm is de overlegeconomie een manier van handelen waarbij belangengroeperingen hun belangen behartigen via de weg van afstemming, uitwisseling, uitruil en samenwerking. Op sociaal-economisch gebied betekent dit dat organisaties van ondernemers en werknemers (de sociale partners) en overheid gezamenlijk richting proberen te geven aan het sociaal-economisch beleid op centraal en decentraal niveau.

Achterbannen
Binnen de overlegeconomie heeft de overheid een belangrijke taak. Zij behartigt het algemeen belang en betrekt de maatschappelijke organisaties, zoals de organisaties van ondernemers en werknemers, bij de beleidsontwikkeling op sociaal-economisch terrein. Dit kan zijn via advies of overleg. Absolute voorwaarde voor het goed functioneren van de overlegeconomie is dat de sociale partners hun achterbannen goed aanvoelen en daarnaar handelen. Alleen als zij de voorstellen breed dragen heeft het uiteindelijk behaalde
onderhandelingsresultaat daadwerkelijk waarde.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.