Cover
PUBLICATIE

Werking en effectiviteit van de NHG

In opdracht van: Nationale Hypotheek Garantie

Het onderzoek
Een aantal trends is van invloed op de werking en het gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Die ontwikkelingen beïnvloeden de waarde van de NHG voor consumenten en geldverstrekkers. Twee van die ontwikkelingen zijn beleidsmatig gedreven.

In de eerste plaats leidt de verlaging van de maximaal toegestane loan-to-value ratio (LTV) naar 100% in 2018 tot een lagere waarde van de NHG voor consumenten en geldverstrekkers (de kans op restschuld neemt immers af). De tweede beleidsmatige ontwikkeling is de implementatie van nieuwe Europese richtlijnen voor banken en verzekeraars, die mogelijk implicaties heeft voor de rentekorting op NHG-hypotheken. Beide ontwikkelingen leiden (in potentie) tot een lagere waarde van de NHG voor zowel consumenten als hypotheekverstrekkers. Aan de andere kant zijn er autonome demografische en arbeidsmarkt gerelateerde ontwikkelingen die de waarde van de NHG voor specifieke groepen kunnen vergroten. De flexibilisering op de arbeidsmarkt leidt bijvoorbeeld tot een snelgroeiende groep huishoudens die problemen ondervindt bij de financiering van een koopwoning vanwege onzekere inkomensperspectieven. De vergrijzing leidt tot een groeiende groep van ouderen met een behoefte aan financiering van woningaanpassing of -verbetering, behoefte aan einde looptijdverlenging en mogelijkheden om de woningwaarde (gedeeltelijk) liquide te maken voor consumptie. De – deels beleidsmatig afgedwongen – trend naar verduurzaming van woningen leidt ten slotte tot een groeiende behoefte aan oplossingen voor het (mee)financieren van investeringen in verduurzaming.

Op basis van deze beleidsmatige, economische en demografische veranderingen heeft SEO op verzoek een analyse uitgevoerd van de werking en mogelijke doelgroepen van de NHG, en de vraag hoe de beoordeling van de kredietwaardigheid van deze groepen kan plaatsvinden. In drie  separate rapportages wordt ingegaan op de volgende drie samenhangende onderzoeksvragen

 

  • Wat is de werking van de NHG voor de stakeholders op de woningmarkt, en in hoeverre verschillende deze tussen potentiële doelgroepen van de NHG?
  • Welke (potentiële) doelgroepen van de NHG kunnen gedefinieerd worden, hoe groot zijn deze groepen en wat is hun samenstelling?
  • Zijn er op basis van literatuur of empirie modellen te ontwikkelen voor een meer toekomstgerichte beoordeling van kredietwaardigheid en kredietrisico’s, en is het nodig hierbij onderscheid te maken tussen de (potentiële) doelgroepen?

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.