Cover
RAPPORT

Karakteristieken en tarieven zzp’ers

SEO Economisch Onderzoek

Onderzoek en methode
In het Regeerakkoord 2017 zijn maatregelen aangekondigd om enerzijds (de inhuurder van) zelfstandigen meer zekerheid te bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds om schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) te voorkomen. In 2017 waren er meer dan 1,2 miljoen zzp’ers actief in Nederland. In dit rapport is onderzocht wat de karakteristieken zijn van zzp’ers op wie de aangekondigde maatregelen betrekking zullen hebben. Daartoe is een grootschalige enquête gehouden onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), op basis waarvan onder meer uurtarieven zijn afgeleid. Een belangrijk onderscheid dat wordt gemaakt is die tussen zzp’ers die werken voor zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers die werken voor particuliere opdrachtgevers. De maatregelen uit het Regeerakkoord zien toe op het al dan niet kwalificeren van opdrachtgevers als werkgever, een vraagstuk dat vooral speelt bij zakelijke opdrachtgevers. Daarom wordt primair gerapporteerd over zzp’ers die hun laatst afgeronde opdracht hebben uitgevoerd voor een zakelijke opdrachtgever. Dat betreft ruim 60 procent van het totaal aantal zzp’ers in de enquête.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.