Cover
PUBLICATIE

Effectiviteit WGA-verzekering bij Achmea

Studie naar het effect van het beleid op uitstroom uit de WGA en deelherstel

Resultaten
Wanneer een werknemer na twee jaar ziekte nog niet is hersteld, kan hij in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten en/of geheel arbeidsongeschikten met kans op herstel stromen in de WGA. Volledig arbeidsongeschikten met een geringe kans op herstel stromen in de IVA. Publiek verzekerde werkgevers betalen aan UWV een WGA-premie. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om eigenrisicodrager worden voor de WGA. Indien gewenst kunnen zij zich in dat geval herverzekeren bij een private verzekeraar. Eén van de verzekeraars die zo’n WGA-verzekering aanbiedt is Achmea.

Achmea heeft met haar begeleiding en adviezen vanaf 2013 de uitstroom uit de WGA sterk verhoogd. Zowel de uitstroom naar volledige, duurzame arbeidsongeschiktheid (IVA) als de uitstroom naar herstel is hoger dan bij publiek verzekerde WGA’ers. Zowel herbeoordelingen als casemanagement zijn mogelijke verklaringen voor de hogere uitstroom uit de WGA van Achmea-verzekerden ten opzichte van publiek verzekerden. Naast bevorderen van uitstroom uit de WGA weet Achmea ook de kans op deelherstel van haar WGA’ers te vergroten. Na 6 jaar WGA is het percentage WGA’ers met een verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage ruim 1 procentpunt hoger bij Achmea dan bij publiek verzekerden. 

Het onderzoek bekijkt ook of Achmea betere resultaten weet te behalen vóór instroom in de WGA door de kans op een WIA-claimbeslissing voor 42-weeks zieken te verkleinen en de kans op instroom in de WGA te verkleinen. De begeleiding en adviezen van Achmea hebben op deze maatstaven geen aantoonbaar effect.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.