Cover
RAPPORT

Onderzoek gevolgen lage rente en ufr voor de financiële positie van pensioenfondsen

En de aanpassing van de ultimate forward rate methode.

In de afgelopen jaren is wereldwijd de rente gedaald.

Verschillende oorzaken zoals een lagere (verwachte) inflatie, afnemende (potentiële) groei, vergrijzing, lagere investeringen, hoge besparingen in opkomende landen, toegenomen vraag naar staatsobligaties met een hoge kredietwaardigheid door aanpassing van reserve-eisen voor banken en verzekeraars en door kwantitatieve verruiming spelen hierbij een rol. Ook is afgelopen juli de berekening van de rente voor lange looptijden (de ultimate forward rate (ufr) -methode) voor pensioenfondsen aangepast.

Dit onderzoek brengt in beeld wat de gevolgen zijn van een aanhoudend lage rente voor de premie, de dekkingsgraden en de herstelplannen van pensioenfondsen met uitkeringsovereenkomsten. Daarbij zijn de effecten van de gewijzigde marktrente, de aanpassing van het financieel toetsingskader (ftk) en de aanpassing van de ufr uitgesplitst. Het onderzoek betreft een feitelijke analyse van de cijfers en gaat niet in op eventuele beleidsimplicaties. 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.