Cover
RAPPORT

Jaaroverzicht FIU Nederland 2015

Financial Intelligence Unit

Voor u ligt het jaaroverzicht van de FIU-Nederland over 2015. Het jaar 2015 is voor de FIU-Nederland op meerdere vlakken een intensief jaar te noemen. Verschillende opsporingsdiensten richten zich tot de FIU-Nederland met betere en uitgebreidere informatieverzoeken (LOvJ-verzoeken), waarbij ze ook onze mogelijkheden om buitenlandse FIU’s te bevragen onderkennen. Dit is een positieve ontwikkeling omdat hiermee de mogelijkheden die de internationale FIU’s gezamenlijk kunnen bieden beter worden benut. Deze bevragingen vergen een grotere inzet van de FIU-Nederland. Daarnaast zijn opnieuw meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in het voorgaande jaar en hebben zich meer nieuwe melders bij de FIU-Nederland geregistreerd. Ook zijn meer transacties verdacht verklaard en ter beschikking gesteld aan de opsporing. Deze ontwikkelingen en toegenomen werkzaamheden dwingen de FIU-Nederland tot het maken van scherpe prioriteitsafwegingen.

Op het gebied van de bestrijding van terrorismefinanciering heeft de FIUNederland de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het delen van kennis met meldende instellingen, toezichthouders, de opsporing en buitenlandse FIU’s. In 2015 hebben we de vruchten van deze inspanningen kunnen plukken: niet alleen het aantal meldingen (kwantiteit), maar zeker ook de waarde (kwaliteit) van die meldingen is toegenomen. Daardoor heeft de FIU-Nederland een steeds beter en completer zicht gekregen op trends en fenomenen in de financiering van terrorisme. De FIU-Nederland heeft internationaal gezien een trekkersrol vervuld, door haar kennis zowel binnen het verband van de Egmont Groep als binnen de FATF te delen.

In het huidige tijdsgewricht, waarin we ons geconfronteerd zien met het naar Europa en Nederland komen van terrorisme van met name de terreurgroep IS, is een sterke inzet van de FIU-Nederland op de bestrijding van terrorismefinanciering onontbeerlijk. Om een beeld te geven van de inspanningen en resultaten op dit onderwerp, zijn deze in dit jaaroverzicht – anders dan in voorgaande jaren – bij elkaar in een afzonderlijk hoofdstuk geplaatst. Eveneens anders dan in voorgaande jaren vindt u in dit jaaroverzicht de meer algemene informatie over het wat en hoe van de FIU-Nederland en haar werkzaamheden overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een bijlage achterin dit jaaroverzicht. Zodoende worden in de navolgende hoofdstukken uitsluitend resultaten van het afgelopen jaar belicht.

De FIU-Nederland heeft met gelijkblijvende capaciteit in 2015 deze resultaten behaald, dit is een prestatie die mogelijk was door een grote mate van inzet en flexibiliteit van alle medewerkers. Met trots nodig ik u dan ook uit dit Jaaroverzicht te lezen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.