Cover
RAPPORT

Cyber Security Raad Magazine

no 1, april 2015

Nederland behoort tot de top van Europa, en in sommige opzichten zelfs van de wereld, als het gaat om het gebruik van ICT-toepassingen. Dat stimuleert maatschappelijke en economische groei, maar maakt ook kwetsbaar. Cybercriminelen – statelijk of niet statelijk – gebruiken geavanceerde methoden om in ons land delicten te plegen. De laatste jaren zien we dat een effectieve aanpak alleen mogelijk is als publieke, private en wetenschappelijke partners participeren in een effectief samenwerkingsverband.

Deze ‘gouden driehoek’ of ‘triple helix’ vormt de basis van de Cyber Security Raad (CSR). De combinatie én confrontatie van deze verschillende disciplines en belangen leiden tot belangrijke en vernieuwende strategische inzichten. De afgelopen vier jaar heeft de Raad een bijdrage geleverd aan de nationale cybersecurity- strategie. Veiligheid, vrijheid en economische ontwikkeling staan daarin centraal. Ook heeft de Raad diverse keren het kabinet van advies voorzien en is een aantal belangwekkende onderzoeken opgestart.

De leden spannen zich individueel in voor een digitaal veilig Nederland door boardroomgesprekken te voeren bij bedrijven met vitale processen voor ons land. Deze gesprekken hebben tot doel cybersecurity hoger op de agenda te krijgen. Ook de komende jaren zal de CSR zich buigen over complexe strategische vraagstukken en de internationale positie versterken door samenwerking te zoeken met vergelijkbare raden in andere landen. Het is ons een genoegen om dit magazine bij u te introduceren, zodat u de CSR en zijn werkzaamheden leert kennen. Het is onze wens dat we gezamenlijk (inter)nationaal in staat zullen zijn de handen ineen te slaan voor een open, vrij en veilig internet.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.