Cover
RAPPORT

Branche-informatie Schadeherstelbedrijven

Rabobank Cijfers & Trends

Schademarkt structureel dalend
De schadeherstelbranche blijft onder druk staan. Het aantal schadereparaties neemt af terwijl het wagenpark blijft toenemen. Doordat het schadebedrag per reparatie toeneemt, blijft de totale omzet binnen de branche wel stabiel. De huidige overcapaciteit zal hierdoor waarschijnlijk gehandhaafd blijven, tenzij het aantal schadebedrijven in de markt structureel afneemt. Echter, de kans dat dit op korte termijn gebeurt, is onwaarschijnlijk.

De Rabobank verwacht in 2017 een lichte volumedaling vergeleken met 2016. De oorzaken zijn: de veiligere wegen, de verdere intrede van veiligheid- en hulpsystemen, minder gereden zakelijke kilometers en de veranderde houding en behoeften van de consument. De auto is minder statussymbool en lichte schades worden minder vaak gerepareerd. Daarnaast was er de uitzonderlijke hagelschade in 2016.

De markt verandert snel en vraagt daadkracht
De huidige veranderingen in de markt hebben nu al stevige gevolgen voor de schadeherstelbedrijven. Grootschalige uitrol van telematica-ontwikkelingen in de toekomst zullen nog meer impact hebben op de schadebranche. Berijders en hun auto’s zijn straks volledig connected, met elkaar, met de omgeving, de dealer, de fabrikant, et cetera. Niet alleen gaat de schadelast daardoor nog verder omlaag, het gaat dan ook om big data en hoe je daar als ondernemer op kunt aanhaken met je eigen bedrijf. Dat vraagt veel aanpassingen in de bedrijfsvoering van individuele bedrijven, maar ook om samenwerking in de schadeketen, met dealerbedrijven, of kiezen voor specialisatie, bijvoorbeeld op bepaalde type schades. Zo zullen de schades door aanrijdingen en parkeerschades in de toekomst sterk afnemen door de opkomst van autonoom rijden. Terwijl hagel en stormschades waarschijnlijk toe zullen nemen.

Toegewijd en gekwalificeerd personeel is daarbij een eerste vereiste en dat vraagt ook om aandacht voor voldoende instroom van jonge krachten, met voldoende technische expertise.

In alle gevallen is daadkracht van de ondernemer nodig bij het maken van de juiste strategische keuzes. Dat kan in sommige gevallen ook de keuze voor bedrijfsbeëindiging betekenen. Het is namelijk onontkoombaar dat het aantal schadeherstelbedrijven de komende jaren verder gaat afnemen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.