Cover
RAPPORT

Successful Social Enterprises navigate the complexity of collaboration

Working together with different partners and participation mechanisms for strategy setting and strategy execution.

Samenwerken met verschillende partners en participatiemechanismen voor strategie en executie

Emma Lok, Oneworld: 
‘Wij zeggen nooit stakeholders, we zien iedereen als potentiele partners.’

Samenwerking met partners en hen betrekken in de transformational journey is essentieel voor het succes van een Social Enterprise. Echter, niet alle partners in het ecosysteem zijn gelijk. Om echte impact te maken moet een Social Enterprise zorgvuldig kiezen met wie ze samenwerken, en voor welke activiteiten. Met deze publicatie, die het resultaat is van gezamenlijk onderzoek tussen Nuenrode Business University en PwC, willen we Social Enterprises helpen wegwijs te worden in de wereld van partners en samenwerking, om zo verder te komen in het realiseren van hun purpose.

Strategische planning vraagt van een Social Enterprise een onderscheid te maken tussen een ‘inner circle’ van co-creators met wie direct en intensief wordt samen gewerkt (hoge mate van betrokkenheid), en een ‘outer circle’ van overige partners met wie de samenwerking minder intensief is. Ons onderzoek laat zien dat de samenwerking met co-creators primair gezocht moet worden in de strategische doelen voor de komende jaren.

Ons onderzoek toont ook dat Social Enterprises een brede groep partners moeten betrekken in besluitvormingsprocessen om de strategie ten uitvoer te brengen. Er zijn verschillende participatiemechanismen nodig voor verschillende doelen (sociaal, financieel, vertrouwen). Key partners moeten direct betrokken worden voor relevante besluiten. Een goed voorbeeld is Triodos Bank: zij houden regelmatig stakeholder meetings om iedereen op één lijn te brengen met betrekking tot de doelen van de bank. De sociale missie is wat hen verbind. Het onderhouden van een open en transparante relatie met de vele partners draagt bij aan sociaal succes.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.