Cover
RAPPORT

Is de toekomst gearriveerd? Data science en individuele keuzemogelijkheden in pensioen

Paper

In hun paper ‘Is de toekomst gearriveerd? Data science en Individuele Keuzemogelijkheden in Pensioen’ gaan de auteurs, PwC-pensioendeskundige Bastiaan Starink en zijn Tilburg University collega’s Wesley Kaufmann en Bas Werker, in op de dilemma’s waar pensioenfondsen en pensioenuitvoerders mee geconfronteerd worden als ze data science inzetten voor het individualiseren van pensioenkeuzemogelijkheden.

Door data science verandert het pensioenlandschap
Nu er steeds meer data beschikbaar komen, en we bij de koppeling en interpretatie ervan terug kunnen vallen op steeds intelligentere, en deels geautomatiseerde analysetechnieken, is individueel maatwerk bij pensioenkeuzes mogelijk. Sterker, veel deelnemers (met name jongeren) zien het als een voorwaarde om te blijven deelnemen aan bestaande regelingen. Ook biedt datatechnologie pensioenuitvoerders de kans om hun communicatie met de deelnemers intiemer te maken, en is er de belofte van efficiencywinst in de pensioenadministratie - en dus lagere uitvoeringskosten.  

Datagevoelig pensioendomein
Daar staat tegenover dat de inzet van data science makkelijk tot ontsporingen kan leiden. In het datagevoelige pensioendomein is het afbreukrisico groot. Bij pensioenkeuzemogelijkheden is vaak onduidelijk welke data gebruikt mogen worden en wanneer wettelijk sprake is van inbreuk op de dataprivacy van onze deelnemers. Ook moet een zorgvuldige belangenafweging worden gemaakt alvorens te besluiten hoe en waar men data science zal inzetten. Het eindresultaat moet bijdragen aan een beter pensioenresultaat voor alle deelnemers.

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.