Cover
RAPPORT

Grip op cultuur en gedrag

Good practices voor een robuuste dialoog met het bestuur

Hernieuwde focus op cultuur en gedrag. De relevantie van cultuur en gedrag voor commissarissen en toezichthouders is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

De financiële crisis en recente affaires in bedrijfsleven en semipublieke sector hebben geleid tot een herwaardering van normbesef, gedeelde waarden, integriteit en omgevingsgevoeligheid. Organisaties moeten tegemoet komen aan de verwachtingen van stakeholders. Deze kijken kritisch naar de strategische ambities en de normen en waarden van de organisatie. Ze eisen een maatschappelijke opstelling en een brede belangenbehartiging die verder gaat dan alleen het behalen van financieel rendement op de korte termijn. Ze spreken bestuurders en commissarissen ook steeds vaker publiekelijk aan op het gedrag van de organisatie, geholpen door de transparantie en laagdrempeligheid van social media.

Tone at the top, in the middle and at the bottom

Meer aandacht voor cultuur en gedrag moet ook helpen om interne integriteitsproblemen, zoals fraude of omkoping, te voorkomen, of in een vroegtijdig stadium te signaleren. Een zwak ontwikkeld normbesef aan de top beïnvloedt ook de ethische opstelling van medewerkers in de rest van de organisatie. Commissarissen moeten zich dan ook niet alleen bezighouden met de tone at the top, maar ook in the middle and at the bottom.

Risico’s voor reputatie en continuïteit

Onvoldoende oog voor cultuur en (ongewenst) gedrag binnen de organisatie brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor de interne beheersing, de reputatie, concurrentiepositie en de continuïteit van de organisatie. Cultuur heeft immers invloed op het tempo en de flexibiliteit waarmee organisaties kunnen inspelen op ontwikkelingen. Het bewaken van de continuïteit vormt een van de belangrijkste taken van commissarissen.

Hoog op de commissarissenagenda

Toezicht op cultuur en gedrag mag dan ook niet ontbreken op de commissarissen- agenda. Die trend weerspiegelt zich ook in de regelgeving voor governance.
De Nederlandse Corporate Governance Code besteedde de afgelopen jaren weinig aandacht aan cultuur en gedrag, wat in toenemende mate als een leemte wordt ervaren. Bij de evaluatie van de governancecode is dan ook nadrukkelijk de vraag gesteld ‘hoe en waar cultuur aan bod kan komen binnen de driehoek van raad van bestuur (rvb), raad van commissarissen (rvc) en aandeelhouders’.1

Heropening debat in de Nederlandse bestuurskamer

In de praktijk worstelen commissarissen nog vaak met het toezicht op cultuur en gedrag. Ze willen niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten, vinden cultuur een ongrijpbaar thema en vinden het moeilijk om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, zo kwam naar voren uit eerder onderzoek van PwC2. Daarnaast weten commissarissen vaak niet hoe ze concrete informatie over cultuur en gedrag boven tafel kunnen krijgen, op welke verborgen signalen ze moeten letten en hoe ze contact kunnen leggen met in- en externe stakeholders, om verbonden te zijn met wat er binnen en buiten de organisatie gebeurt.

Zes voorbeelddialogen

Dit boekje biedt daarvoor een praktische leidraad. Het hart van het boekje wordt gevormd door zes voorbeelddialogen, die commissarissen kunnen helpen om cultuur en gedrag bespreekbaar te maken voor alle aspecten van de bedrijfs- voering. Het stellen van de juiste vragen en het durven dóórvragen bij heikele issues of onbevredigende antwoorden vormt de sleutel tot een stevig debat over cultuur en gedrag in de Nederlandse bestuurskamers en biedt commissarissen grip op dit actuele, maar lastige toezichtthema. Wij hopen dat dit boekje commissarissen inspireert tot een relevante en robuuste dialoog over cultuur en gedrag, zowel met bestuurders als met in- en externe stakeholders. 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.