Cover
PUBLICATIE

De rol van geld in de transitie naar een meer circulaire economie

Position Paper

De missie van PGGM is het 'mensen helpen met het realiseren van een waardevolle toekomst' en daarom heeft PGGM ondermeer een actieven maatschappelijke agenda. De cirulaire economie is één van de thema's van de maatschappelijke agenda.

Frido Kraanen betoogt bij een Ronde Tafelbijeenkomst van de Tweede Kamer dat er een gelijk speelveld moet ontstaan voor lineair en circulair ondernemen.

Het streven naar het circulair maken van onze economie past in de centrale missie van PGGM: bijdragen aan een waardevolle toekomst van mensen. En het is steeds duidelijker dat we met het voortzetten van onze huidige, lineaire wijze van produceren en consumeren die toekomst juist op het spel zetten. De vraag is wat er nu nodig is om te bewegen richting meer circulariteit. Onze visie hebben we uiteen gezet in een position paper.

Als pensioenbelegger met een behoorlijk lange tijdhorizon zijn we ons ervan bewust dat een circulaire wereld bij uitstek een economisch agenda kent. Alleen al het opraken van bepaalde grondstoffen dwingt tot andere bedrijfsmodellen, en als belegger willen we uiteraard weten welke ondernemingen daartoe op termijn zijn toegerust. Daarnaast kent een circulaire economie positieve macro-economische effecten op de arbeidsmarkt en vanwege het feit dat we minder afhankelijk van andere landen worden.

We willen greep op de kansen die circulariteit ondernemingen biedt op de markt en greep op de lineaire risico’s. We weten ook dat circulair ondernemen een andere verhouding kent van kansen en risico’s dan lineair ondernemen.
 
PGGM, dat ‘circulaire economie’ als thema heeft opgenomen in haar maatschappelijke agenda, zou graag zien dat gekeken wordt hoe het speelveld tussen beide vormen van ondernemingen gelijk kan worden getrokken. Dat zou beleggers uiteindelijk kunnen helpen een afweging te maken waar wel en niet kapitaal in te steken. We zien nu dat lineaire ondernemingen juist voordeel hebben, terwijl ze zowel voor de planeet als voor de economie negatieve bij-effecten veroorzaken, die niet direct zijn ingeprijsd.

Wat ons betreft speelt de overheid hierbij een belangrijke rol. Zij kan, naast dat ze uiteindelijk de gelijkheid van het speelveld bepaalt, ook als grote inkoper circulariteit helpen bevorderen en als regisseur de voor circulariteit belangrijke stakeholders bijeen brengen en committeren.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.