Cover
RAPPORT

Van regeldrukbeleid naar betere regels

Visie toekomstig regeldrukbeleid.

Nederland heeft een goede staat van dienst als het gaat om het verminderen van regeldruk. Achtereenvolgende regeringen hebben een actief regeldrukbeleid gevoerd om het ondernemingsklimaat in Nederland verder te versterken en maatschappelijke initiatieven te vergemak­ kelijken. Onnodige regels vertragen, onduidelijke regels irriteren en verkeerde regels frustreren bedrijven en burgers. De ervaring leert inmiddels dat regeldrukbeleid nooit af is. Maatschappelijke en technologische ontwik­ kelingen stellen steeds nieuwe uitdagingen aan wet­ en regelgeving. En daarmee ook aan het regeldrukbeleid.

Het tegengaan van regeldruk is echter geen eenvoudige opgave. Er dreigt ‘regeldrukmoeheid’ bij beleidsmakers en departementen. Tegelijkertijd volgen de ontwikkelingen elkaar snel op: de omslag naar een circulaire economie, de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit vraagt om wetgeving die méé- in plaats van tegenwerkt. Verbreding, verdieping en vernieuwing van het regeldrukbeleid is nodig om te komen tot toekomstbestendige wetgeving die proportioneel en effectief is. Kortweg: regelgeving van hogere kwaliteit, waarbij de maatschappelijke baten en kosten op transparante wijze tegen elkaar zijn afgewogen.

Doorontwikkeling van het regeldrukbeleid naar een integraal impact-assessmentsysteem is volgens Actal de aangewezen weg naar betere regelgeving. Een goede afweging vroeg in het wetgevingsproces versterkt de effectiviteit van regels in de maatschappij.

In dit document leest u:

  • hoe de verworvenheden van het regeldrukbeleid kunnen worden behouden;
  • waarom het ongewijzigd voortzetten van dit regeldrukbeleid niet meer afdoende is;
  • welke stappen nodig zijn om het regeldrukbeleid door te ontwikkelen;
  • hoe impact assessments kunnen leiden tot betere regelgeving: beter beleid, minder regeldruk en minder irritatie.
logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.