Cover
RAPPORT

Risicoperspectieven voor de digitale samenleving

Dutch Datacenter Association

De samenleving en economie worden steeds afhankelijker van online diensten. Als deze digitale diensten het even niet doen, staat bijna alles stil en wordt al snel schade geleden. Dit wordt een steeds groter risico dat men wil vermijden. Met dit rapport willen wij de risico’s van de digitale economie in het juiste perspectief weergeven.

Het zijn interessante tijden. Op dit moment is er een aantal in het oog springende wereldwijde trends gaande waarmee iedereen rekening zal moeten houden. Trends als klimaatverandering, migratie, Brexit, technologische ontwikkelingen (o.a. Internet of Things) en fusies en overnames (M&A) initiëren een nieuwe dynamiek in de bedrijfsvoering. Op de nieuwe digitale behoeften en wensen van de klant moet adequaat en tijdig ingespeeld worden.

Risico’s worden niet alleen groter maar ook complexer. Digitale innovatie, consolidatie in de supply chain, fusies en overnames zijn slechts enkele voorbeelden van ontwikkelingen die van invloed zijn op de digitale samenleving. Hoe wordt er omgegaan met dit veranderende landschap? Wat zijn de meest kritieke risico’s? Met welke opkomende risico’s dienen rekening gehouden te worden? Hoe worden deze risico’s aangepakt? Welke middelen zijn beschikbaar?

Vanuit bedrijfseconomisch perspectief hebben riskprofessionals te maken met diverse kwesties. Bijvoorbeeld bedrijfsschaderisico’s als gevolg van een serviceonderbreking zijn kostbare aangelegenheden omdat de klanten de effecten van een storing vrijwel onmiddellijk voelen. Als zij niet de diensten leveren zoals deze afgesproken zijn met hun afnemers, kan dit leiden tot schade bij hun afnemers, waar ze mogelijk aansprakelijk voor zijn. Zo kan er bijvoorbeeld zaakschade ontstaan, maar ook vermogensschade. Om dit te voorkomen zal een meer ontwikkelde risicobeheersing en preventiestrategie vereist zijn. Dit kan bewerkstelligd worden door het adequaat implementeren van een riskmanagement en een risk engineering programma.

Een uitdagende omgeving waar zowel de gebruikers als de datacenterbedrijven zelf, in hun rol als fundament van de huidige economie, dagelijks mee te maken hebben. We hebben gekeken naar de mogelijke effecten op korte en lange termijn.

Dit document is het resultaat van een samenwerking tussen Dutch Datacenter Association (DDA), Marsh Nederland en AIG Europe, Netherlands.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.