Cover
RAPPORT

Morele moed en internal auditors

Moreel kompas niet genoeg voor internal auditor

‘Een goed functionerende internal audit functie helpt het management om een organisatie met een goed stelsel van normen te beheersen. De internal auditor beoordeelt in welke mate zijn organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Dit gebeurt in de volle breedte van systemen, productie, techniek, marketing en human resources van de organisatie. De IA zal in de regel naar aanleiding van zijn bevindingen aanbevelingen geven over het terugdringen van risico’s’. Aldus de website van het IIA.1

Om een goede beroepsuitoefening te bevorderen is door het IIA een verzameling richtlijnen op het gebied van internal audit geformuleerd: het International Professional Practices Framework (IPPF). Onderdeel van dit internationale raamwerk voor de beroepsuitoefening is een moreel kompas dat bestaat uit

  • de principes die relevant zijn voor de professionele uitoefening van internal auditing,
  • de ethische code met gedragsregels die internal auditors verondersteld worden na te leven.

De principes zijn integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid en vakbekwaamheid. De gedragsregels zijn als richtlijnen een hulpmiddel voor internal auditors om te bepalen wat de principes in de praktijk betekenen.

Indien en doordat internal auditors dit moreel kompas in hun werkzaamheden zichtbaar toepassen, kunnen de gebruikers van de bevindingen en aanbevelingen hierop vertrouwen en borgen internal auditors het aanzien en de reputatie van het beroep.

Een moreel kompas is pas effectief wanneer de principes en gedragsregels:

  • kunnen worden benoemd,
  • als richtinggevend worden herkend en erkend,
  • in de praktijk worden gebracht.
logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.