Cover
RAPPORT

Grip op data

Green paper Big Data

1.1 Big Data komt op ons af

VerzekeraarS verzamelen dagelijks en al jarenlang data van hun klanten om risico’s in te kunnen schatten. Het is de basis van verzekeren. Maar die basis is aan flinke verandering onderhevig: de hoeveelheid data neemt razendsnel toe en er komen snel betere technieken om daar verbanden in te vinden. We kunnen spreken over Big Data. Vraag is wat dat voor klanten van verzekeraars betekent. Het optimisme over Big Data is groot, maar ‘de revolutie’ roept ook maatschappelijke vragen op. Worden klanten beter bediend door Big Data of kleven er ook risico’s aan? En welke dan? Met dit green paper wil het Verbond bijdragen aan het antwoord op deze vragen en de discussie over Big Data een stap verder helpen. Het doel: een maatschappij en klanten die optimaal de vruchten kunnen plukken van Big Data en verzekeraars die kunnen werken aan een sterke sector die is voorbereid op de toekomst.

1.2 Kansen en zorgen

Big Data biedt flink wat kansen voor de maatschappij. Denk aan producten die beter aansluiten bij de wensen van de klant, snellere schadebehandeling en meer preventie- mogelijkheden. Maar die kansen kunnen alleen goed worden verzilverd als er voldoende oog is voor de zorgen. Want die zijn er ook. Zo brengt Big Data privacyrisico’s met zich mee: wat gebeurt er met al die persoonlijke gegevens? Wat als we weten dat iemand een groter risico loopt dan de rest? Kan iemand zich dan nog wel verzekeren? En wat betekent die kennis over risico’s voor het verzekeringsmodel? Als alleen mensen die veel risico lopen zich nog maar verzekeren (anders is het toch niet nodig) dan worden de premies torenhoog.

Hoewel deze ‘zorgen’ terecht zijn, is niet gezegd dat ze ook realiteit worden. Het moet geen reden zijn om Big Data terzijde te leggen.

Wel duidelijk is dat we Big Data verantwoord moeten gebruiken, met oog voor de mogelijke risico’s. Mochten risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dan kan effectief en gericht ingegrepen worden.

1.3 Checks and balances

Om maximaal voordeel uit de data te halen voor zowel maatschappij, klant als verzekeraar moeten we er verantwoord mee omgaan. Daarom wil het Verbond de komende jaren in de frontlinie meedenken over de ontwikkelingen. Met dit green paper zetten we daarin een eerste stap. Hierin stellen we een aantal checks and balances voor, die ervoor moeten zorgen dat klanten meer grip hebben op de data. Zo zal het Verbond maatregelen nemen om in de branche het bewustzijn van privacy verder te vergroten en verzekeraars te helpen om het bewustzijn te vertalen naar daden, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar effectievere privacystatements. Vervolgens wil het Verbond monitoren of de segmentatie tussen klantgroepen die Big Data mogelijk maakt, leidt tot uitsluiting van groepen. Daarvoor introduceren we een jaarlijkse Solidariteitsmonitor. Tot slot wil het Verbond maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de branche optimaal kan inzetten op Big Data en zo kan werken aan een bedrijfstak die ook in de toekomst gezond blijft. Dat het bedrijfsmodel mee verandert met de ontwikkelingen in de maatschappij spreekt daarbij voor zich. Hiertoe doet het Verbond de suggestie aan toezichthouders en wetgevers om terughoudend te zijn met nieuwe wetgeving, bovenop de aanstaande Europese privacy verordening.

Naast deze concrete waarborgen, spant het Verbond zich er ook voor in om de dialoog over gegevensverbruik te voeren. Dat is niet eenvoudig: discussies over datagebruik gaan al snel over in zwart/wit-stellingnames. Wens is dat dit paper bijdraagt aan wat meer helderheid in de discussie. Het Verbond roept zijn leden ook op het gesprek hierover te blijven voeren. Daarnaast is het Verbond nauw betrokken bij de

High Level Expert Group Big Data van het ministerie van Economische Zaken. Ook voor de totstandkoming van dit paper is met veel externe partijen gesproken, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, TomTom, TNO, het Rathenau Instituut, Bits of Freedom, diverse universiteiten en ministeries. Hoewel geprobeerd is zoveel mogelijk recht te doen aan deze verschillende perspectieven, is hiermee niet gezegd dat deze partijen het paper ondersteunen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.