Cover
RAPPORT

Doorpakken!

Monitoring commissie accountancy

De Monitoring Commissie Accountancy (hierna de Commissie) heeft haar tweede rapport de titel Doorpakken! gegeven. Een titel waarmee de Commissie haar kernconclusie krachtig wil benadrukken, namelijk dat de accountancysector meer vaart moet maken met het ingezette veranderproces, maar ook dat het proces met meer diepgang dient te worden uitgevoerd.

Sector boekt voortgang, Commissie ziet risico’s en belemmeringen in bereiken einddoel

Sectorbreed zijn sinds het eerste rapport van de Commissie (oktober 2016) inke vorderingen gemaakt metbetrekking tot de opzet en het bestaan van de door de sector zichzelf opgelegde 53 maatregelen. Bewijs voor de werking van het pakket van 53 maatregelen is er niet, althans de e ecten zijn nog onvoldoende aantoonbaar.

Het is evident dat binnen de accountancysector inmiddels sprake is van het sturen op cultuur- en gedrags- verandering. Kwaliteit staat meer centraal in doen en laten dan in het recente verleden het geval was. Binnen de accountancysector is daarbij sprake van toenemende veranderingsdynamiek.

Het einddoel van het proces dat de sector doorgaat, is het bereiken van: structurele kwaliteitsverhoging, daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering en toekomstbestendig vertrouwensherstel. Op basis van haar bevindingen ziet de Commissie diverse risico’s en belemmeringen die het bereiken van het einddoel bemoeilijken en vertragen, waardoor onzekerheid bestaat of de door de sector ingeslagen weg de juiste is om dit tijdig genoeg aantoonbaar te realiseren..

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.