Cover
PUBLICATIE

Leiderschap in het bankwezen

De banken kampen met een imagoprobleem

De banken kampen met een imagoprobleem. De afgelopen jaren is de sector voornamelijk negatief in het nieuws gekomen, terecht of onterecht. Daarnaast zitten de banken midden in een periode van grote transitie als gevolg van de verregaande digitalisering. Het bankwezen is één van de sectoren die het meest aan verandering onderhevig is. Dat vraagt om het juiste leiderschap. Als gevolg van deze veranderingen, heeft Octas een leiderschapsonderzoek uitgevoerd. Moeten leidinggevenden in de bankensector mee veranderen met de ontwikkelingen in de markt, volstaat de oude manier van leidinggeven om een duurzame verandering tot stand te brengen?

Resultaat leiderschapsonderzoek

Opvallend aan de onderzoeksresultaten is dat de leidinggevenden en medewerkers op een aantal cruciale punten verschillende opvattingen hebben. Op die punten is sprake van een mismatch. Diezelfde mismatch zien we terug als het gaat om het openstaan voor feedback of kritiek van medewerkers richting de leidinggevende. 95% van de leidinggevenden geeft aan open te staan voor feedback en/of kritiek van ondergeschikten. Medewerkers denken daar heel anders over.

Een optimistische leiderschapsstijl daagt werknemers uit tot hoge prestaties door hen aan te spreken op hun waarden, emoties, houding en overtuigingen. Uit ons onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de ondervraagde leidinggevenden positief is over zijn of haar organisatie. Met voorbeelden vanuit de ondervraagden als Nelson Mandela en Barack Obama als inspirerende leiders. Toch blijkt ook een groot deel van de ondervraagden het niet eens te zijn met hun werkgevers over de kwaliteit van de leidinggevenden. Enkel een klein percentage van de leidinggevenden heeft behoefte om een betere leider te worden.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.