Cover
RAPPORT

Flexibele kantoorconcepten

Flexibele kantoorconcepten zullen de kantorenmarkt structureel veranderen

Flexibele kantoorconcepten hebben op dit moment een marktaandeel van circa 2% tot 3%. Dit aandeel neemt vooral in de grote steden toe. De verwachting is dat deze concepten over vijf jaar een marktaandeel van 5% tot 10% zullen hebben. De trend van ontzorging en flexibilisering zal de kantorenmarkt bovendien structureel veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stec Groep, dat is uitgevoerd in opdracht van NVM Business.

Vooral in de grote steden
Het aantal aanbieders van flexibele kantoorruimte is de laatste jaren sterk gegroeid, met name in de grote steden. Dat de meeste flexibele kantoorconcepten in de vier grote steden te vinden zijn, heeft te maken met het grote aantal ‘millennials’ in deze steden. Dit zijn mensen die rond 2000 volwassen zijn geworden en het liefst in de stad wonen en werken, geen scherpe scheiding tussen werk en privé hanteren en meer waarde hechten aan ‘beleving’ dan aan bezit. De groei van flexibele kantoorconcepten kan niet los worden gezien van de wensen en eisen die deze millennials aan hun werkomgeving stellen. En evenmin van het agile/projectmatig werken dat steeds meer bedrijven hoog in het vaandel hebben.

‘Hotellisering’ van de kantorenmarkt
Het faciliteren en ontzorgen van de kantoorgebruiker speelt een steeds grotere rol op de Nederlandse kantorenmarkt. Flexibele kantoorconcepten spelen daar slim op in. 
“De “hotellisering” van de kantorenmarkt speelt niet alleen bij ?exibele kantoorconcepten, maar zal meer en meer de standaard worden op de ‘reguliere’ kantorenmarkt”, aldus Ger Jaarsma, voorzitter van de NVM. “Dit maakt ook dat het onderscheid tussen ?exibele kantoorconcepten en de reguliere verhuur van kantoorruimte op lange termijn minder groot zal zijn. Kantoorbeleggers zullen hun strategie en propositie moeten aanpassen om concurrerend te blijven.”

Niet alleen zzp’ers
Vooral kleine bedrijven tot tien werknemers, maken gebruik van ?exibele kantoorconcepten. Daarbij gaat het om zzp'ers en start-ups, maar ook om het reguliere mkb en projectteams van  grotere bedrijven. Ook worden ?exibele kantoorconcepten steeds vaker gebruikt als satelliet-/invlieglocatie voor grote zakelijke dienstverleners. Daarnaast hebben grotere organisaties voorkeur voor vestiging in een pand samen met een ?exibel kantoorconcept. Dat stelt hen in de gelegenheid het personeel de mogelijkheid te bieden om in ?exibele kantoorconcepten te werken. 
Verder is de verwachting dat ook corporates meer en meer gebruik gaan maken van ?exibele kantoorconcepten.

Hogere prijs
Uit het onderzoek komt naar voren dat de prijs per vierkante meter bij een ?exibel kantoorconcept ?ink hoger ligt dan bij reguliere kantoorruimte. De totale kosten lopen echter minder uiteen dan op basis van een doorrekening van de vierkantemeterprijs zou worden verwacht. Dat komt doordat alleen de ruimte wordt gehuurd die wordt gebruikt als werkplek: keuken, kantine en receptie zijn onderdeel van het totaalconcept. 

Vergaderzalen kunnen, afhankelijk van het abonnement, vaak tijdelijk worden bijgehuurd. Daarmee is het aantal vierkante meters dat wordt gehuurd al snel 30% tot 40% minder. Bovendien bieden ?exibele kantoorconcepten ook faciliteiten/services die bij reguliere kantoorruimte als additionele kosten worden gerekend, boven op de kale huurprijs. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor beveiliging, schoonmaak, receptie en internettoegang, de zogenoemde servicekosten. Per saldo is het werkelijke prijsverschil tussen reguliere kantoorruimte en kantoorruimte in een ?exibel kantoorconcept daardoor minder groot.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.