Cover
RAPPORT

Verantwoord vernieuwen

Financiële dienstverlening in een snel veranderende wereld

Belang van klant en maat­ schappij blijft centraal

Digitalisering, demografische ontwikkelingen en internatio- nalisering leiden ertoe dat de financiële dienstverlening ‘fast forward’ gaat en de diversiteit van aanbieders toeneemt. Potentieel ontwrichtende krachten zorgen voor grote verandering én bieden kansen aan klanten, marktpartijen en de maatschappij als geheel. Deze transitie is volop gaande en gaat razendsnel. De financiële dienstverlening bevindt zich in het middelpunt van deze verandering. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Alertheid en concrete maatregelen zijn vereist om ervoor te zorgen dat het belang van de klant en de maat- schappij centraal blijft staan.

Ontwikkeling van nieuw ‘Ecosysteem’

Kenmerkend voor Nederland is de combinatie van mainport Europe (luchthaven en zeehavens), hoogwaardige dataknooppunten, intensief gebruik van digitale diensten door bedrijven en consumenten, een aantrekkelijk woonklimaat en een goed Engels sprekende, hoogopgeleide beroepsbevolking. Dit maakt van ons land een zeer aantrekkelijke vestigingsplaats voor vernieuwende en door innovatie en technologie gedreven financiële spelers; zowel nieuwe als bestaande organisaties. Samen met de overheid en andere partijen willen wij ons hard maken voor de ontwikkeling van dit nieuwe ‘ecosysteem’. Wij hebben, juist in deze turbulente tijden, veel te bieden.

Verantwoorde transitie

Daarom presenteren wij suggesties en aandachtspunten die kunnen bijdragen aan een verantwoorde transitie van de financiële dienstverlening. Het uitgangpunt is dat de financiële sector ondersteunend is aan maatschappij en economie. Ons doel is onze klanten optimaal te blijven bedienen. Daartoe willen we met onze relaties in dialoog over de transitie naar deze nieuwe financiële dienst- verlening en werken wij graag samen met alle stakeholders.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.