Cover
RAPPORT

Financiering van zorginstellingen

Aanbevelingen voor een financierbare zorgsector

Samenvatting

De Nederlandse zorg staat internationaal kwalitatief hoog aangeschreven, maar het is tegelijkertijd ook een zeer kostbaar stelsel. In 2015 ging er ruim 1 95 mld om in de sector.

Kredietinstellingen hebben 1 21 mld lang vreemd vermogen en ruim 1 2 mld aan werkkapitaal uitstaan bij zorginstellingen. Voor nanciering is de zorg in grote mate afhankelijk van de toegang tot krediet- en kapitaalmarkten.

In de afgelopen tien jaar is de zorg getransformeerd van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging. Marktwerking is geïntroduceerd. Door deze fundamentele systeemwijziging werken zorginstellingen op basis van bevoorschotting, waarbij ze pas achteraf de geleverde zorg kunnen declareren. In 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd, waardoor veel taken van de centrale overheid naar de gemeenten zijn gegaan. Zowel zorgaanbieders als inkopers ervaren deze transitie als complex.

De nanciële positie waarin zorginstellingen verkeren is in de afgelopen jaren gestabiliseerd, maar de buffers (eigen vermogen) zijn klein. Doordat het verdien- vermogen in de sector laag is, worden de buffers maar langzaam verstevigd.

Bij de nancierbaarheid van de zorg zijn verschillende knelpunten waar te nemen, zoals kwaliteit van management van instellingen, volatiele en complexe regelgeving, declaratiesystematiek en de machtsverhouding tussen verzekeraars en instellingen. Bijvoorbeeld binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hebben instellingen al enkele jaren op rij geen goedgekeurde jaarrekeningen kunnen deponeren. Deze punten brengen onzekerheid met zich mee en vergroten het risico bij nanciering van de sector.

De Nederlandse Vereniging van Banken blijft met alle belanghebbenden het gesprek aangaan om knelpunten op te lossen en de sector nancierbaar te houden.

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.