Cover
RAPPORT

Beloningsbeleid

Heeft de bankensector dan niks geleerd?

In het voorjaar van 2018 is afkeurend gereageerd op het beloningsbeleid bij enkele banken. De discussie raakt het vertrouwen in de bankensector en voedt de publieke opvatting dat de bankensector niets heeft geleerd van de financiële crisis van tien jaar geleden. Dat doet geen recht aan alle inspanningen die politiek, toezichthouders en zeker ook de banken en hun medewerkers hebben verricht om banken stabieler, transparanter en veiliger te maken.

De financiële crisis heeft eerder de discussie op gang gebracht over beloningsprikkels en variabele beloningen bij banken. Op het gebied van beloningen is sindsdien veel wet- en regelgeving geïmplementeerd, zowel op Europees niveau (Capital Requirements Directive, richtlijnen van de Europese Banken Autoriteit) als op nationaal niveau (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, Regeling beheerst beloningsbeleid). De Nederlandse Corporate Governance Code is door zelfregulering tot stand gekomen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking (binnen en buiten de onderneming) en bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. Ook heeft de bankensector - als reactie op de lessen uit de crisis - zelfregulering toegepast, in de vorm van de Code Banken. Het beloningsbeleid bij banken is over de hele linie versoberd en banken hebben zelf aanvullende maatregelen doorgevoerd om invulling te geven aan een gematigd beloningsbeleid.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.