Cover
RAPPORT

Personeel met schulden (2017)

Een peiling over financiële problemen op de werkvloer

De afgelopen vijf jaar nam het aantal werkgevers af dat regelmatig te maken heeft met personeel met schulden. Ondanks die afname, hebben zes op de tien respondenten nog steeds werknemers met financiële problemen. Daarbij zijn de kosten die voortkomen uit personeel met schulden, gelijk gebleven. De kosten zijn bijvoorbeeld het gevolg van ziekteverzuim en concentratie- en productiviteitsverlies door de schulden.

Belangrijke rol van werkgever in geval van financiële problemen

Werkgevers zijn, net als vijf jaar terug, in een laat stadium op de hoogte van de financiële problemen; meestal als er loonbeslag wordt gelegd of als een werknemer om een voorschot vraagt. Het lijkt erop dat de meeste werkgevers dit het juiste moment vinden waarop ze het gesprek over financiële problemen kunnen aangaan. Het Nibud vindt het positief dat het overgrote deel van de respondenten personeel met schulden wil helpen en dat ook bijna altijd doet als het nodig is. Om deze rol te kunnen blijven vervullen is het belangrijk dat werkgevers voldoende worden ondersteund en ook alle beschikbare hulpmiddelen weten te vinden.

Het Nibud begrijpt dat werkgevers daarbij behoefte hebben aan een overzicht van instanties waar zij gemakkelijk naar kunnen doorverwijzen. Dit is echter lastig om per organisatie te ontwikkelen, omdat eventuele schuldhulpverlening moet worden geregeld via de gemeente waar de desbetreffende werknemer woont. En werknemers van een organisatie wonen vaak in verschillende gemeenten.

Het Nibud wil werkgevers erop wijzen dat er wel veel andere waardevolle diensten en hulpmiddelen beschikbaar zijn voor werkgevers. Zo is de website financieelgezondewerknemer.nl gelanceerd die specifiek werkgevers wil ondersteunen om verantwoord financieel gedrag bij hun werknemers te bevorderen en om werknemers met geldproblemen door te verwijzen. Daarnaast kunnen werkgevers gebruik maken van een helpdesk en budgetcoaches. Ook zijn er allerlei onafhankelijke hulp- en informatiekanalen beschikbaar waarmee zowel technisch/inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld loonbeslag en privacy-wetgeving, als vragen over het signaleren en bespreekbaar maken van financiële problemen worden beantwoord. Het Nibud roept werkgevers op gebruik te maken van alle beschikbare faciliteiten.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.