Cover
RAPPORT

Hoe gaan mensen om met hoge woonlasten?

Een onderzoek naar het effect van hoge woonlasten op de overige uitgaven

De maandelijkse huur of de hypotheeklasten beslaan meestal een groot deel van de totale uitgaven van een huishouden. Daarnaast zijn deze woonlasten meestal een vaste last: de uitgaven komen elke maand terug en zijn vrijwel niet flexibel. Er ligt een contract aan ten grondslag en de lasten moeten elke maand voldaan worden. Daardoor kan het soms moeilijk zijn om elke maand de woonlasten te betalen. Dat blijkt ook uit onderzoek. Uit het onderzoek Geldzaken in de Praktijk 2018 van het Nibud blijkt dat 35 procent van de huishoudens soms of structureel problemen heeft met het betalen van de woonlasten.

Om hoge woonlasten zo veel mogelijk te voorkomen, zijn er inkomenscriteria opgesteld. Het afsluiten van een hypotheek gebeurt binnen wettelijke kaders die voorschrijven dat de maandlasten betaalbaar moeten zijn. Bij het huren van een woning is de huurder in principe vrij om zelf te bepalen welke huur hij of zij betaalbaar vindt. Binnen de sociale-huursector bestaan er wel kaders om ervoor te zorgen dat de huur zo veel mogelijk passend is bij het inkomen van de huurder, maar die kaders zijn minder strikt dan bij het afsluiten van een hypotheek. Ook in de vrije-huursector bestaan er inkomenscriteria, maar die kunnen verschillen per verhuurder. Uit het Nibud-rapport Inkomenscriteria voor huurders en kopers blijkt dat de huidige verhuurregelingen qua hoogte vergelijkbaar zijn met de hypotheeknormen. Echter, bij het verstrekken van hypotheken wordt naast het inkomen ook gekeken naar de uitgaven die het huishouden heeft.

Uit het hierboven genoemde onderzoek naar de inkomenscriteria, blijkt dat bijna 30 procent van de huurders in de vrije sector meer huur betaalt dan toegestaan volgens een van de ruimste verhuurregelingen. Ook in de koopsector is er een groep huishoudens die meer hypotheeklasten betaalt dan volgens de wettelijke normering mogelijk is.

Het Nibud vindt het belangrijk dat huishoudens hun budget op korte en lange termijn sluitend kunnen houden. Dat wil zeggen dat de inkomsten en de uitgaven met elkaar in balans zijn. De consequenties van hoge woonlasten zijn voor bewoners niet altijd te overzien. Daarom adviseert het Nibud de overheid over de betaalbaarheid van hypotheeklasten, en diverse woningcorporaties over de betaalbaarheid van huurlasten.

De hoogte van de woonlasten kan sterk variëren tussen huishoudens. Kopers met een afgeloste hypotheek hebben helemaal geen directe hypotheeklasten meer, terwijl huishoudens met een maximale hypotheek of die net een particuliere huurwoning hebben betrokken op een zeer gewilde plek, vaak hoge lasten hebben. Ook kan het inkomen dalen, bijvoorbeeld door werkloosheid, waardoor de hoogte van de woonlasten stijgt. Door het weinig flexibele karakter van de woonlasten kunnen te hoge woonlasten leiden tot financiële problemen. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de manier waarop huishoudens omgaan met hoge huur- of hypotheeklasten.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.