Cover
RAPPORT

Geldzaken in de praktijk 2018-2019

En de ontwikkeling van de afgelopen 15 jaar

Het Nibud streeft naar een Nederland zonder geldproblemen, waarin iedereen zijn inkomsten en uitgaven in balans heeft, op de korte én lange termijn. De grote vraag is: hoe bereiken we dit?

Waar eerder nog werd gedacht dat uitgebreide informatieverstrekking, boetes en een harde aanpak personen kan sturen het gewenste gedrag te vertonen, is er tegenwoordig meer aandacht gekomen voor het feit dat het financiële gedrag de uitkomst is van een samenspel van een groot aantal factoren. Niet alleen persoonlijke en situationele omstandigheden spelen een rol, maar ook de omgeving, de vaardigheden én depersoonlijkheid van een individu. Het gegevens dat ‘weten nog geen doen is’, wordt numeer onderkend10. En ook het belang van basisvaardigheden voor de financiële situatie, zoals reken-, lees- en schrijfvaardigheden en digitale vaardigheden, krijgt nu meer aandacht. Zo bleek recent weer dat het aandeel laaggeletterden veel hoger ligt onder de mensen met financiële problemen11 (Keizer, 2018).

De vraag is dan tot waar de eigen verantwoordelijkheid ligt van personen en wat de rol van de samenleving - overheden, uitvoeringsinstanties, bedrijven, (maatschappelijke en financiële) dienstverleners en vrijwilligers - is? Daarvoor is het allereerst belangrijk te weten waar we staan: hoe staat het financiële gedrag van huishoudens in Nederland er anno 2018/2019 voor? En hoe heeft dat zich de afgelopen 10-15 jaar ontwikkeld? Zien we daarbij specifieke risicogroepen?

Met deze kennis wordt duidelijk waar we welke verantwoordelijkheid neer kunnen leggen en wat we van ieder mogen verwachten.

Dit onderzoek past in een reeks van onderzoeken die het Nibud doet naar het geldgedrag van Nederlanders. Sinds 2005 doet het Nibud elke drie jaar onderzoek naar de wijze waarop personen met hun geld omgaan en de wijze waarop zij hun geldzaken organiseren. Dit onderzoek geeft een beeld hoe zich dit de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.