Cover
RAPPORT

Financieringslastnormen 2017

Advies voor de financieringslastnormen 2017

Samenvatting

Sinds 2013 is hypotheekverstrekking gereguleerd via de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Dit is een nadere uitwerking van de Wet op het financieel toezicht. Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de Tijdelijke Regeling. In de Tijdelijke Regeling spelen de tabellen van financieringslastpercentages een belangrijke rol. Het Nibud adviseert de Rijksoverheid over deze financieringslastnormen. Hierbij kijkt het Nibud naar drie criteria: betaalbaarheid, hanteerbaarheid en robuustheid.

Betaalbaarheid

De ruimte die een huishouden heeft voor woonuitgaven wordt bepaald door het bruto inkomen te verminderen met de verschuldigde belastingen en premies, en met de overige kosten van levensonderhoud. Deze overige uitgavenposten dienen ook betaalbaar te blijven na het afsluiten van een hypotheek.

Na een aantal jaar van koopkrachtachteruitgang, is de afgelopen twee jaar de koopkracht weer toegenomen. In 2015 was die stijging nog schoorvoetend. In 2016 zorgden belastingverlagingen voor meer ruimte in het budget voor de meeste huishoudens.

Deze belastingverlagingen zorgen er voor dat een lichte verruiming van de financieringslastpercentages mogelijk is. Onderstaande figuur geeft weer hoeveel de maximale hypotheek stijgt voor de diverse inkomens.

Hanteerbaarheid

De financieringslastnormen worden in de Tijdelijke Regeling gepresenteerd in de vorm van tabellen met financieringslastpercentages die weergeven hoeveel procent van het bruto inkomen maximaal aan bruto hypotheeklasten kan worden uitgegeven. Op basis hiervan kan bij een bepaalde rentestand de maximale hypotheek berekend worden.

Vanwege de gedaalde hypotheekrente is de tabel aangepast, en bevat nu financieringslastpercentages voor lagere rentestanden. Dat betekent dat er beter rekening wordt gehouden met de betaalbaarheid bij rentestanden onder de 2 procent.

Consumenten en hypotheekverstrekkers maken eigen afwegingen. In de meeste individuele gevallen zal er minder verstrekt worden dan mogelijk is volgens de tabellen. Dat kan komen omdat mensen niet hun maximale leencapaciteit hoeven te benutten bij aankoop van hun huis. Het kan ook zijn dat hypotheekverstrekkers minder willen uitlenen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van persoonlijke verplichtingen of omdat het inkomen minder zeker is.

Soms kan er meer verstrekt worden dan de tabellen aangeven. De Tijdelijke Regeling biedt hiervoor ook ruimte. Dit kan gebeuren wanneer het gaat om een bestendige situatie, de afwijking wordt gemotiveerd en onderbouwd en de juistheid van de gegevens waarop de afwijking wordt gebaseerd, is geborgd.

Robuustheid

Elk jaar wordt opnieuw gekeken naar de betaalbaarheid van woonuitgaven. Hierbij worden veranderingen in de bestedingen van huishoudens geleidelijk meegenomen om grote wijzigingen van jaar tot jaar te voorkomen.

Voor het komende jaar presenteren we een meer robuuste methode, waarbij ook veranderingen in de fiscale en toeslagensfeer minder schoksgewijs worden meegenomen in de berekening van de financieringslastnormen. Dit zorgt voor een gelijkmatiger verloop van de financieringslastnormen over de jaren heen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.