Cover
RAPPORT

Waar blijft het vertrouwen?!

Communicatie sleutel in herstel van vertrouwen in pensioensector

Deze paper heeft als doel een bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen van het Nederlandse publiek in de pensioensector. Dit hebben we gedaan door eerst stil te staan bij het begrip vertrouwen en de wezenskenmerken hiervan en door te onderzoeken op welke wijze het vertrouwen in de pensioensector zich ontwikkelde, waarbij we de vergelijking hebben gemaakt met de ontwikkeling van vertrouwen in andere financiële sectoren.

Op basis van onderzoek in de bestaande literatuur hebben we processen onderscheiden die kunnen leiden tot herstel van vertrouwen in het algemeen en daarnaast specifiek binnen de pensioensector juist hebben bijgedragen aan het verlies van vertrouwen. 

Omdat vertrouwen voor sommige andere niet pensioen-gerelateerde sectoren een cruciale rol speelt of flink is gedaald, blijken deze sectoren een interessante bron van inspiratie ten behoeve van de pensioensector, zeker als blijkt dat in deze sectoren het vertrouwen ook op een hoger niveau kan worden gebracht. Specifiek hebben wij onderzocht welke lessen er te leren zijn bij de wijze waarop de luchtvaarindustrie omgaat met calamiteiten en op welke wijze het vertrouwen van het publiek werd hersteld bij de aanleg van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam nadat het vertrouwen hierin aanvankelijk bijzonder laag was. Tenslotte hebben we inspiratie gezocht bij de wijze waarop de gemeente Amsterdam omgaat met weerstand in het algemeen.

Maar wat doen de verschillende actoren thans binnen de pensioensector met het vertrouwen van het Nederlandse publiek? Voor deze vraag hebben wij loep gelegd op het ministerie van SZW, DNB, de AFM, de Pensioenfederatie, enkele van de grote pensioenfondsen, VNO-NCW en de FNV.

Tegen de achtergrond van alle onderzochte onderdelen zijn we tot de conclusie gekomen dat herstel van vertrouwen eerder kan worden bewerkstelligd via communicatie dan via wijzigingen in de regelingen of het stelsel. Wel dienen de actoren hun rol in een zekere mate van samenhang te spelen. Voor ieder van de actoren hebben wij uitgewerkt hoe aanbevelingen op concrete wijze kunnen worden toegepast.
Deze aanbevelingen komen voort uit vijf thema’s die wij hebben ontwikkeld op basis ons onderzoek: (1) Open en eerlijk; (2) Schuldbewust; (3) Betrouwbaar; (4) Menselijk; (5) Oprecht behulpzaam.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.