Cover
PUBLICATIE

Pensioenakkoord

Special Pensioenakkoord door Netspar

In juni 2019 sloten het kabinet en sociale partners een akkoord voor de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. In het SER advies uit juni 2019 over de herziening van het pensioenstelsel, is het uitgangspunt dat de sterke punten worden behouden en de zwakke punten worden aangepakt. De hervorming moet leiden tot een meer houdbaar stelsel dat:

  • perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen;
  • pensioen meer transparant, begrijpelijker en persoonlijk maakt;
  • beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Netspar stelt zich ten doel de mogelijkheden voor een goede oudedagsvoorziening – nu en in de toekomst – in kaart te brengen en bij te dragen aan een goed geïnformeerd pensioendebat. De kabinetsbrief kondigt een stuurgroep aan die zich zal buigen over vragen die nog moeten worden uitgewerkt, met name rond de aanvullende pensioenen. Netspar werkt aan het identificeren van deze vragen en aan de informatie die nodig is om deze vragen te kunnen beantwoorden.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.