Cover
RAPPORT

Naar een duidelijk eigendomsbegrip

Design paper 107

Samenvatting

In het pensioendebat wordt veelal gesproken over eigendom van pensioen. Onduidelijk is wat daarmee precies wordt bedoeld. Economen, juristen en beleidsma- kers hebben ieder een andere voorstelling bij het begrip eigendom. Tegelijkertijd zijn zij allen van mening dat er in het huidige pensioenstelsel sprake is van een gebrek aan duidelijke eigendomsrechten. Transitie naar een nieuw pensioenstelsel zou deze eigendomsrechten moeten verduidelijken. Binnen de juridische en economische wetenschap circuleren een aantal verschillende eigendomsbegrippen. Deze worden in dit paper in onderling verband geplaatst en afgezet tegen het verschillende gebruik van het begrip ‘eigendom van pensioen’ in de pensioenliteratuur. De overeenkomsten en verschillen tussen de definities worden in kaart gebracht en er wordt duidelijkheid verschaft over de definitie van ‘eigendom van pensioen’. Daarnaast biedt dit paper concrete aanbevelingen voor een nieuw pensioenstelsel. Met name wordt ingegaan op ‘eigendom’ onder een persoonlijke pensioenrekening.

Tot slot diept dit paper de Europese eigendomsbescherming uit art. 1 EP EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) en art. 17 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) verder uit. Wanneer is sprake van eigendom naar de Europese definities en wanneer wordt hierop een inbreuk gemaakt? In het verlengde hiervan wordt ook de vraag beantwoord of art. 17 Handvest een meerwaarde kent boven art. 1 EP EVRM.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.