Cover
RAPPORT

Naar betere voorspelling van de individuele levensduur

Netspar Design Paper 111 - November 2018

Voor individuen lijkt het behoorlijk onvoorspelbaar hoe lang zij nog zullen leven. Wél kunnen factoren worden opgespoord op grond waarvan we individuen kunnen groeperen in klassen met langere of kortere levensduur. De bepaling van zulke klassen kan bijdragen aan de discussie hoe langlevenrisico te verzekeren.

Ons onderzoek heeft tot doel factoren te vinden met een zo groot mogelijke voorspellende waarde voor de individuele levensduur en de overblijvende onzekerheid te kwantificeren.

Wij identificeren daartoe een breed scala aan potentiële predictoren, gebaseerd op analyses van sterfte over 24 jaar in de Longitudinal Aging Study Amsterdam, een representatief onderzoek voor de leeftijdsgroep 55-85 jaar in Nederland (n=3.088, periode 1993-2017). Potentiële predictoren omvatten zes domeinen: sociaaldemografische kenmerken, ziekten en medicijngebruik, lichamelijk functioneren, leefstijl, psychosociale factoren en bloedwaarden. We vinden in alle domeinen significante predictoren, zowel zelf-gerapporteerde als objectief geteste. De significante predictoren in de eerste vijf domeinen tezamen verklaren 21,3% van de variantie in de resterende levensduur. Het zesde domein, bloedwaarden als indicatoren van ziekteprocessen en erfelijkheid, verklaart 3,7% extra variantie.

Wij concluderen dat het voorspellen van de individuele levensduur een breed scala aan factoren vereist, met zowel subjectieve als objectieve informatie. Niettemin blijft 75% van de variantie onverklaard, waardoor er een grote foutenmarge blijft bestaan in de voorspelling van de levensduur van een individu.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.