Cover
RAPPORT

Langer doorwerken, keuzes voor nu en later

Netspar Brief 12

Iedereen die nog niet met pensioen is krijgt te maken met een hogere AOW-leeftijd. Hoewel het beleid om langer doorwerken te stimuleren generiek is, verschillen de implicaties van de genomen maatregelen tussen mensen met een hoog en een laag inkomen, hoog- en laagopgeleiden en gezonde en ongezonde mensen. Om aan deze verschillen tegemoet te komen, gaan steeds meer stemmen op voor meer flexibiliteit rondom de uittredingsbeslissing. In deze twaalfde Netspar Brief onderzoeken Daniël van Vuuren, Jonneke Bolhaar en Rik Dillingh (allen CPB) welke maatregelen op de korte en de lange termijn succesvol kunnen zijn om de scherpe randen van de AOW-leeftijdsverhoging af te halen en zoveel mogelijk mensen fit te houden voor de arbeidsmarkt.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een flexibele- of deeltijd-AOW voor mensen met geen of weinig aanvullend pensioen geen zoden aan de dijk zet. Ook blijkt dat speciale, tijdelijke regelingen zoals een zware beroepenregeling mogelijk de prikkel om te investeren in duurzame inzetbaarheid wegnemen. Op de lange termijn loont het als beleidsmakers en werkgevers vooruitkijken stimuleren door gezondere keuzes te stimuleren, meer inzicht te bieden door middel van een (periodieke) financiële APK en te investeren in opleiding en ontwikkeling van werknemers. Voor de huidige 60-65 jarigen kan het vertragen van de AOW-leeftijdsverhoging, zonder het lange termijn pad aan te passen een oplossing zijn, maar dit is op de korte termijn wel kostbaar. Daarnaast kan een tijdelijk extra groot budget voor opleiding en omscholing van oudere werkenden soelaas bieden.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.