Cover
PUBLICATIE

Keuzes tijdens de pensioenopbouw

Keuzes tijdens de pensioenopbouw door Netspar

Keuze is een belangrijk thema bij de opzet en invulling van een nieuw pensioenstelsel. We zien dat in het Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (SZW, 2019), dat stelt: ‘[met] de introductie van meer keuzemogelijkheden wordt het pensioenstelsel
robuuster en persoonlijker.’

In het principeakkoord staat tevens beschreven dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Daarmee wordt het makkelijker om in de toekomst keuzemogelijkheden aan te bieden. Keuze en maatwerk was ook een van de vier hoofdlijnen in de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel (SZW, 2016). Keuze kan ervoor zorgen dat pensioen beter aansluit op de individuele omstandigheden en voorkeuren van mensen. Dat kan tot aanzienlijke welvaartswinst leiden (Van Ewijk et al., 2017). Maar dan moeten mensen wel in staat zijn om de juiste keuzes te maken. Als mensen niet in staat zijn om goede keuzes te maken leiden keuzemogelijkheden tot stress en kan welvaartswinst omslaan in welvaartsverlies vanwege foute keuzes.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.