Cover
RAPPORT

De waarde van maatwerk in pensioenen

Maatwerk in pensioenen kan veel opleveren en verdient daarom een centrale rol in de discussie over de hervorming van het pensioenstelsel.

Met de toenemende diversiteit in de samenleving neemt het belang van differentiatie toe. Pensioenuitvoerders kunnen hierop inspelen door maatwerk of keuzeverijheid aan te bieden, maar welke vormen daarvan in pensioenen leveren het meeste op? Gaan die niet ten koste van solidariteit? En wat zijn de risico’s als maatwerk samengaat met een grotere kans op individuele fouten? Deze drie vragen zijn de drie centrale thema’s van deze Netspar Brief. De onderliggende analyse is voor een belangrijk deel gebaseerd op de resultaten van het Netspar Paper van Van den Bleeken et al (2017). De analyse is gericht op maatwerk in de aanvullende pensioenen. De tweede pijler biedt hiervoor relatief veel mogelijkheden. Besparingen in de derde pijler zijn voor veel deelnemers relatief klein, en waarde die is opgebouwd via de eigen woning kent beperkte flexibiliteit. Mogelijke flexibilisering van de AOW valt buiten het bestek van deze Netspar Brief.

Overigens staat meer maatwerk niet noodzakelijk gelijk aan meer individuele keuzevrijheid. Maatwerk kan ook door de pensioenverstrekker worden geregeld. We hanteren het definitiekader zoals uitgewerkt in het nog te verschijnen paper van Bakels et al (2017) bij het gebruiken van de termen ‘maatwerk’ en ‘keuze’. Er is sprake van maatwerk als de pensioenuitvoerder het pensioen toespitst op individuele kenmerken of voorkeuren. Maatwerk kan volledig door de pensioenaanbieder worden ingevuld zonder dat er sprake is van keuzeruimte voor de deelnemer. Bijvoorbeeld in de vorm van een levenscyclusprofiel in beleggen, waarbij aan jongeren een andere risicomix wordt aangeboden dan aan ouderen. Bij keuzevrijheid heeft de pensioendeelnemer de mogelijkheid om zelf te kiezen binnen de geboden keuzeruimte. Keuzevrijheid voor de individuele deelnemer ligt in bepaalde gevallen voor de hand, bijvoorbeeld bij de pensioeningangsdatum of een hoog-laag constructie. Er kan sprake zijn van een combinatie van maatwerk en keuze, bijvoorbeeld als de pensioenuitvoerder een standaardkeuze vaststelt, of als de keuzeruimte van de deelnemer afhangt van persoonlijke kenmerken.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.