Cover
RAPPORT

De meerwaarde van risicodeling met toekomstige generaties nader bezien

Rapportage van bevindingen van een Netspar werkgroep

In een Netspar werkgroep is onderzoek gedaan naar de welvaartswinst van risicodeling met toekomstige generaties. Risicodeling met toekomstige generaties vindt plaats doordat toekomstige deelnemers ook al (deels) worden blootgesteld aan financiële mee- en tegenvallers uit het heden. Deze vorm van risicodeling kan economische meerwaarde hebben, doordat risico’s over een groter aantal leeftijdscohorten kan worden gespreid, waardoor ieder leeftijdscohort een kleiner deel van het risico draagt. 

Het nadeel van risicodeling tussen huidige en toekomstige deelnemers is dat dit gepaard kan gaan met bestuurlijke risico’s en discontinuïteitrisico’s. Daarom is in de werkgroep ook onderzoek gedaan naar de kwantificering van één van de determinanten van het discontinuïteitsrisico: het percentage van de pensioenpremie dat in bepaalde scenario’s niet ten goede komt aan de opbouw van het eigen pensioeninkomen, maar dient ter dekking van tekorten uit het verleden. In deze rapportage worden de inschattingen van de afruil tussen de welvaartseffecten van risicodeling met toekomstige generaties en de daaruit voortvloeiende discontinuïteitsrisico’s uit verschillende onderliggende studies nader toegelicht.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.