Cover
RAPPORT

Wat is er gewonnen?

Onderzoek gedrag en cultuur in het compliancesysteem.

Het rapport ‘Wat is er gewonnen’ is vandaag gepubliceerd. In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van ons onderzoek naar de mate van integratie van gedrag en cultuur in het compliancesysteem van financiële ondernemingen in Nederland. Het rapport sluit af met een aantal tips en adviezen voor compliance officers, bestuurders, commissarissen en externe toezichthouders.

Resultaten
Compliance officers willen gedrag en cultuur graag verwerken in het compliancesysteem van hun organisatie. Een enkele compliance officer is hiermee in een gevorderd stadium. De meeste compliance officers staan aan het begin of moeten de stap nog maken naar het expliciet opnemen van deze onderwerpen. Gebrek aan kennis, kunde en prioriteit belemmeren veel compliance officers om concrete stappen te zetten. We maken onderscheid in impliciet en expliciet werken met gedrag en cultuur. Impliciet werkt elke compliance officer met gedrag en cultuur, alleen al omdat de compliance officer onderdeel is van de organisatiecultuur en zich daaraan aanpast. Met expliciet werken met gedrag en cultuur bedoelen we dat bewust onderzoek wordt gedaan naar gedrag en cultuur, en dat de uitkomsten hiervan zichtbaar worden meegenomen in de compliancecyclus.

Hoe gaan de commissarissen en bestuurders hiermee om?
De meeste commissarissen en bestuurders onderkennen het belang van gedrag en cultuur binnen hun organisatie. Dit komt tot uiting in het stellen van vragen over dit onderwerp in de organisatie en in sommige gevallen door het bewust zichtbaar maken van het eigen gedrag. In een enkel geval bieden bestuurders expliciet de mogelijkheid aan om binnen hun organisatie onderzoek te doen naar gedrag en cultuur. Sommige commissarissen brengen het belang van gedrag en cultuur tot uiting door het bestuur en de compliance functie hierover te bevragen, het belang hiervan te onderstrepen en hierbij stil te staan tijdens werving van nieuwe bestuurders. Andere commissarissen vinden gedrag en cultuur minder van belang of pakken dit niet op omdat zij niet weten op welke wijze dat zou kunnen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.