Cover
RAPPORT

Toekomstvisie op het beroep van de Financieel Professional

Het model dat richtinggevend is voor de ontwikkeling van het financiële vakgebied in de komende jaren.

Financieel professionals lopen in hun werk voortdurend tegen uitdagingen aan. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van snelle en ingrijpende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het gekozen uitgangspunt in dit ‘visiedocument’ is dat de wijze waarop de financieel professional met zijn uitdagingen omgaat afhankelijk is van een beperkt aantal factoren. Die factoren vormen samen het model van de financieel professional. Het model biedt handvatten die ervoor zorgen dat betrokkenen dezelfde taal spreken en elkaar kunnen begrijpen. Het model helpt onder andere bij het vaststellen van de eisen waaraan een financieel professional binnen een organisatie moet voldoen, het identificeren van de risico’s die hij loopt bij het uitvoeren van zijn functie, het ontwikkelen van opleidingscurricula en permanente educatie. Dit alles om ervoor te zorgen dat hij voorop blijft lopen in zijn vak, en daarmee bijdraagt aan een (financieel) gezonde toekomst van de organisatie waarin hij werkzaam is.

Het model bestaat uit de volgende vier componenten:

1. Het niveau waarop de financieel professional werkt.
2. De perspectieven van waaruit de financieel professional zijn rol vervult.
3. De kennisgebieden waarop de financieel professional zich focust én de mate waarin hij gericht is op 
    waardecreatie dan wel waardebehoud.
4. De rollen die de financieel professional kan vervullen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.