Cover
RAPPORT

De definitie van Auditkwaliteit

Green paper - NBA Stuurgroep Publiek Belang

De NBA Stuurgroep Publiek Belang heeft een green paper over 'De definitie van Audit Kwaliteit' gepubliceerd. Het document dient als startpunt voor het gesprek en de consultatie hierover met accountants en stakeholders. De publicatie is op 7 juni 2017 gepresenteerd bij de start van de tweede internationale conferentie van de Foundation for Auditing Research (FAR). Audit quality staat tijdens dat congres centraal.

De green paper moet op basis van de uitkomsten van gesprek en open consultatie resulteren in een white paper Audit Kwaliteit. Dat zal in 2018 leiden tot een gezamenlijk beleidsstandpunt van kantoren en beroepsorganisatie over wat de accountancysector onder auditkwaliteit verstaat. Ook moet het richting geven aan verdere acties ter bewustwording, inrichting, uitvoering en borging van kwalitatief hoogwaardige audits. 

Inhoud

De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) schrijft in haar rapport uit 2016 dat het "voor velen onduidelijk is wat precies onder het kwaliteitsbegrip dient te worden verstaan". Duidelijkheid hierover lijkt een logisch en onmisbaar startpunt om een kwaliteitsambitie te kunnen formuleren en daar uitvoering aan te kunnen geven. Tegen die achtergrond heeft de stuurgroep de green paper opgesteld.

De green paper geeft nog geen eenduidige definitie van audit kwaliteit, maar behandelt onder andere het multi-stakeholder perspectief, een nadere uitwerking van het kwaliteitsbegrip en suggesties voor praktische toepassing van het kwaliteitsmodel. 

Consultatie

De stuurgroep geeft aan reacties van accountants en andere belanghebbenden te verwelkomen en vraagt vooral om reflectie op de volgende onderwerpen:

  • Verwerking van het publiek belang-perspectief in de gegeven definitie van auditkwaliteit.
  • Bijdrage aan inhoudelijk en eenduidig kwaliteitsbegrip voor beroepsbeoefenaren in de auditpraktijk.
  • Bijdrage aan maatschappelijk begrip over auditkwaliteit.
  • Status en positionering van de (internationale) beroepsstandaarden als instrument voor het realiseren van auditkwaliteit.
  • Praktische toepassing van het kwaliteitsmodel en uitgangspunt voor verdere acties ter bewustwording, inrichting, uitvoering en borging van kwalitatief hoogwaardige audits.

 

Reacties

Reacties kunnen tot 1 oktober 2017 ingezonden worden via consultatie@nba.nl. In september aanstaande organiseert de stuurgroep een rondetafelgesprek over de green paper met belanghebbenden bij de sector.

De stuurgroep Publiek Belang is een initiatief van oob-accountantsorganisaties, de werkgroep niet-oob, SRA en NBA samen en heeft als opdracht een Veranderagenda Audit op te stellen en uit te laten voeren.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.