Cover
RAPPORT

Cultuurmeter 2017

Ontwikkelen van een op kwaliteit gerichte cultuur binnen de accountantsorganisatie

De Cultuurmeter is een hulpmiddel om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen accountantsorganisaties te bespreken en (verder) te ontwikkelen, conform de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’. De Cultuurmeter bestaat uit twee vragenlijsten en een rapportage die laat zien in welke mate medewerkers en partners de cultuur op het kantoor beoordelen.

Inhoud Cultuurmeter 2017

De Cultuurmeter 2017 bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat ca. 90 vragen over kwaliteit, leiderschap, zelfevaluatie en leren. Deze vragenlijst wordt verspreid onder partners en medewerkers. De centrale vraag hierbij is: stel de accountantsorganisatie en de context binnen het (controle)team de individuele accountants en medewerkers in staat daadwerkelijk goed werk te leveren?

Door een aantal demografische vragen aan het begin op te nemen wordt voorkomen dat respondenten vragen krijgen voorgelegd die niet op hen van toepassing zijn. Verder is nieuw dat aan de Cultuurmeter nu ook een aantal open vragen over kwaliteit en kwaliteitsmaatregelen is toegevoegd.

Deel 2 betreft een vragenlijst die zich richt op door het kantoor genomen kwaliteitsmaatregelen, gehanteerde -indicatoren en kantoorkarakteristieken. Deze wordt alleen door de kantoorleiding ingevuld; gelijktijdig dan wel achteraf. Door toevoeging van dit deel kan een duidelijkere relatie worden gelegd tussen (getroffen) kwaliteit(sverbetermaatregelen) en het effect hiervan op de cultuur binnen een organisatie, gemeten aan de hand van gedrag.

Door de focus op kwaliteit geeft de Cultuurmeter beter dan voorheen oplossingsrichtingen aan voor het treffen van kwaliteitsmaatregelen.

Veertig vragen uit de oude cultuurmeter komen terug in de nieuwe. Dit maakt het voor organisaties mogelijk de nieuwe resultaten te vergelijken met die van de nulmeting. Ook blijft het mogelijk om eigen kantoorspecifieke vragen toe te voegen aan de vragenlijst.

De anonimiteit van zowel respondenten als kantoren is gewaarborgd en net als voorheen wordt de Cultuurmeter gehost bij Stichting CentERdata, onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. De prijs voor deelname aan de Cultuurmeter blijft hetzelfde: € 1000 - € 1500 (afhankelijk van aantal deelnemers).

De NBA is bij de doorontwikkeling van de Cultuurmeter ondersteund door prof.dr. Jan Bouwens (Cambridge Judge Business School) en dr. Olof Bik RA (Nyenrode Business Universiteit).

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.