Cover
RAPPORT

Aanpakken en bestrijden van fraude

Wat moet en kan de accountant doen?

In onze samenleving komen diverse vormen van fraude voor die in verschillende wetten strafbaar zijn gesteld. Een effectieve aanpak en bestrijding hiervan vergt een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Niet alleen de overheid en opsporings- en handhavingsdiensten, maar ook ondernemingen en andere organisaties en hun interne en externe toezichthouders spelen hierbij een cruciale rol. Zo wordt ook van accountants veel verwacht waar het gaat om het bij ondernemingen en andere organisaties detecteren en signaleren van fraude.

In het eerste deel van deze discussienota geeft de NBA aan welke positie accountants moeten innemen en welke acties zij moeten nemen ten aanzien van fraude. Vooral van controlerend accountants lijkt steeds meer te worden verwacht. De NBA richt zich daarnaast op samenstellende accountants, internal auditors/overheidsaccountants en accountants in business. In de dagelijkse praktijk kunnen accountants bij de aanpak en bestrijding van fraude te maken krijgen met dilemma’s en belemmeringen. Om een discussie hierover op gang te brengen wordt elke paragraaf afgesloten met een stelling.

Het tweede deel van deze discussienota gaat in op de rol die de NBA voor zichzelf ziet weggelegd. Het feit dat fraude nog regelmatig voorkomt, voedt in ieder geval de perceptie dat accountants hun rol ten aanzien van fraude actiever zouden moeten oppakken. De NBA wil waar mogelijk maatregelen nemen om dilemma’s en belemmeringen in de praktijk weg te nemen. Om knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart te brengen wordt aan het einde van het tweede deel een aantal vragen gesteld.

De NBA Werkgroep Focus op Fraude gaat op basis van deze discussienota in gesprek met vertegenwoordigers van het beroep en betrokken stakeholders. De NBA hoort daarnaast graag de mening van accountants en andere belanghebben- den over de hierin genoemde stellingen en vragen. Uw reactie kunt u tot 15 juli 2016 met ons delen via consultatie@nba. nl. De reacties kunnen door ons worden gepubliceerd, tenzij u aangeeft hier geen prijs op te stellen. De uitkomsten van de consultatie vormen de basis voor een in 2016 door de NBA vast te stellen beleidsplan op het terrein van fraude.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.