Cover
RAPPORT

Inrichting en governance van vermogensbeheer

vanuit de praktijkervaring van Montae

Goede governance is een voorwaarde voor het verantwoord besturen van een pensioenfonds. Bestuurders van pensioenfondsen beseffen heel goed dat zij het vertrouwen van huidige en toekomstige deelnemers moeten verdienen om het geld van de deelnemers te mogen beheren. Dit vraagt om heldere, effectieve en evenwichtige besluitvorming

Juist ook op het gebied van het balansmanagement in een tijd waarin de marktomstandigheden uitdagend en zwaar zijn. Door die markomstandigheden moeten besturen lastige afwegingen maken waarbij de belangen van de diverse stakeholders niet altijd gelijkgericht zijn en daarom moeilijk met elkaar in evenwicht te brengen.

Vanuit onze praktijkervaring adviseren wij als Montae pensioenfondsbesturen om met een zekere regelmaat niet alleen te kijken naar de kwaliteit en de performance van het beleggingsbeleid en het vermogensbeheer. Zij dienen ook aandacht te hebben voor de governance en de inrichting van de processen tussen bestuur en commissies en tussen bestuur en uitbestedingspartijen (waaronder de fiduciair beheerder).

Wij zien meerdere redenen om een onderzoek naar de governance en inrichting van het vermogensbeheer te laten uitvoeren. ?

  • In reactie op een verzoek daartoe door DNB; ?
  • In verband met de evaluatie van het bestuursmodel; ?
  • In verband met wijzigingen in de partijen die zijn betrokken bij het vermogensbeheer; ?
  • Vanuit een intrinsieke behoefte om kritisch te blijven op de ingerichte processen. Daarbij speelt dan vooral de behoefte om te kijken naar: ?
    • efficiency van het proces en verdwijnen dubbelingen; ?
    • betere kwaliteit van het eindproduct door strakkere taak- en rolverdeling; ?
    • streven naar hoger rendement.

Uit studies van onder meer Ambachtsheer, die onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen governance, vermogensbeheer en rendement, is af te leiden dat een robuuste governancestructuur kan leiden tot 1 of 2 procentpunt hoger rendement.

In deze whitepaper geven wij vanuit onze ervaring op het terrein van de organisatie en de governance van het balans- en vermogensbeheer en risicomanagement concrete adviezen over de governance van het beleggingsbeleid, de bestuurlijke governance, de selectie van uitbestedingspartijen, evaluatie en monitoring en andere inrichtingskeuzes voor de governance van het vermogensbeheer van een pensioenfonds.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.